Navigatsioonitee

Enterprise Europe Network ettevõtjatele avatud - 06/02/2008


 Enterprise Europe Networki logo

Uus võrgustik väikeste ettevõtete abistamiseks ja nõustamiseks ELi poliitika, programmide ja rahastamise küsimustes.

Väikesed ettevõtted, kes otsivad partnereid teistes ELi liikmesriikides, vajavad nõu uuendusliku idee elluviimiseks või on huvitatud ELi  rahastamisvõimalustest teadusuuringute valdkonnas, saavad abi uuest ettevõtluse tugivõrgustikust Enterprise Europe NetworkEnglish.

Uus võrgustik koondab ligikaudu 500 organisatsiooni, sealhulgas kaubanduskojad, piirkondliku arengu asutused ja ülikoolide tehnoloogiakeskused, ning 4000 kogenud spetsialisti.

„Võrgustik pakub tuge väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele eriti nende esimestel arenguetappidel, kannustades neid olema innovatiivsed ning tugevdama oma  tehnoloogilist suutlikkust,” selgitas ettevõtluse ja tööstuse DeutschEnglishfrançaispolsky volinik Verheugen.

Enterprise Europe ulatub kaugemale kui pelgalt EL, hõlmates ka Türgi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Norra, Islandi, Armeenia, Iisraeli ja Šveitsi. Kuigi riiklikud tõkked on kõrvaldatud, tegutseb vähem kui 10% väikestest ettevõtetest väljaspool oma liikmesriiki. Seetõttu soovib võrgustik julgustada piiriülest koostööd.

Väikestel ettevõtetel on sageli raske olla kursis muutustega ELi eeskirjades ja poliitikas. Uue võrgustiku üks eesmärke on pakkuda teavet ja nõu olemasolevate võimaluste ja võimalike tagajärgede kohta. Samuti suurendab võrgustik teadlikkust ELi paljudest eri rahastamisallikatest (piirkondlikul tasandil, sotsiaal-, teadusuuringute ja keskkonnavaldkonnas) ning teavitab komisjoni sellest, kas ELi poliitika ja algatused vastavad ettevõtjate vajadustele ega kahjusta nende konkurentsivõimet ja innovatsioonipotentsiaali.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad