Διαδρομή πλοήγησης

Το δίκτυο " Enterprise Europe network " αρχίζει να λειτουργεί - 06/02/2008

Λογότυπος του δικτύου " Enterprise Europe network "

Ένα νέο δίκτυο παρέχει βοήθεια και συμβουλές σε μικρές επιχειρήσεις σχετικά με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ.

Μικρές επιχειρήσεις που αναζητούν συνεταίρους σε άλλη χώρα της ΕΕ ή συμβουλές για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου ιδέας καθώς και πληροφορίες για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από τα προγράμματα της ΕΕ για την έρευνα μπορούν να απευθύνονται στο νέο δίκτυο "Enterprise Europe network" English.

Στο νέο δίκτυο συμμετέχουν 500 οργανισμοί, όπως εμπορικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης και πανεπιστημιακά τεχνολογικά κέντρα, καθώς και 4000 έμπειροι επαγγελματίες.

“Το δίκτυο στηρίζει τις ΜΜΕ, για να τις ενθαρρύνει, ιδίως στα πρώτα στάδια λειτουργίας τους, να αναπτύξουν καινοτομία και να ενισχύσουν τις τεχνολογικές τους ικανότητες", δήλωσε ο κ. Φερχόιγκεν, Επίτροπος επιχειρήσεων και βιομηχανίας DeutschEnglishfrançaispolsky.

Το δίκτυο " Enterprise Europe network " καλύπτει εκτός από την ΕΕ την Τουρκία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Αρμενία, το Ισραήλ και την Ελβετία. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία πέραν των συνόρων, δεδομένου ότι σήμερα λιγότερες από μία στις δέκα μικρές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας τους (παρά την κατάργηση των εθνικών συνόρων).

Επειδή δεν είναι εύκολο για τις μικρές επιχειρήσεις  να πληροφορούνται τις αλλαγές της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ, το δίκτυο θα λειτουργεί ως πηγή πληροφόρησης και συμβουλών σχετικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις ενδεχόμενες συνέπειες. Θα συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις διάφορες χρηματοδοτικές πηγές στην ΕΕ, στο πλαίσιο της περιφερειακής, κοινωνικής ή περιβαλλοντικής πολιτικής, ή της πολιτικής για την έρευνα. Παράλληλα, μέσω αυτού θα ενημερώνεται η Επιτροπή για το αν οι κοινοτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και για το αν επηρεάζουν ή όχι την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι