Cesta

Síť „Enterprise Europe“ zahajuje činnost - 06/02/2008

Logo sítě „Enterprise Europe“

Nová síť bude pomáhat a radit malým podnikům ohledně politik, programů a finančních zdrojů EU.

Malé podniky, které hledají partnery v jiných členských státech unie nebo potřebují poradit, jak rozvinout inovační myšlenku či jak zažádat o finanční zdroje EU pro výzkum, se mohou obrátit na novou síť Enterprise Europe English.

Tato síť zahrnuje okolo 500 organizací, včetně obchodních komor, agentur pro regionální rozvoj a univerzitních středisek pro technologický výzkum, a 4 000 zkušených odborníků.

„Síť poskytuje podporu malým a středním podnikům, zejména při jejich vzniku, aby byly více inovační a posílily svůj technický potenciál,“ uvedl komisař pro podniky a průmysl DeutschEnglishfrançaispolsky Günter Verheugen.

Enterprise Europe přesahuje hranice EU a zahrnuje též Turecko, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Norsko, Island, Arménii, Izrael a Švýcarsko. Jelikož méně než 10 % malých podniků obchoduje mimo hranice své země (i když národní bariéry byly zrušeny), má tato síť v úmyslu povzbudit přeshraniční spolupráci.

Malé podniky mohou mít problémy se sledováním změn v předpisech a politikách EU, proto bude nová síť zdrojem informací a rad o dopadech těchto změn a nových příležitostech. Rozšíří také povědomí o různých finančních nástrojích EU – na podporu regionálního rozvoje, sociální soudržnosti, výzkumu, životního prostředí – a bude Komisi informovat, zda politiky a iniciativy EU vyhovují požadavkům podniků a nebrzdí hospodářskou soutěž a inovační potenciál.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy