Sökväg

Minskad byråkrati börjar löna sig - 30/01/2008

En hög mappar på ett skrivbord

Enligt en ny rapport märker nu både företagen och allmänheten av de första påtagliga resultaten av EU:s satsning på minskad byråkrati.

EU har rensat bort 5 000 sidor EU-lagstiftning sedan i oktober 2007 – ungefär 300 rättsakter. Nu börjar vi kunna skönja vinsterna med satsningen på att förenkla lagstiftningen English. Företagen sparade omkring 500 miljoner euro under 2007, och snart kan de vänta sig ytterligare besparingar på 800 miljoner euro.

Enligt uppskattningar är det så få som 40 EU-lagar som skapar mer än 80 % av EU:s administrativa börda, och därför vill kommissionen se en förändring. I januari 2007 ställde man upp som mål att företagens byråkrati ska minska English med 25 % fram till 2012.

Utan att äventyra syftet med lagstiftningen eller försvaga det skydd den erbjuder håller vissa bestämmelser på att ses över för att göra EU-reglerna lättare att följa.

  • Betaltjänster DeutschEnglishfrançais ska förenklas så att EU-medborgare kan betala lika enkelt och säkert som hemma oavsett var de befinner sig i EU. Besparingarna för EU:s ekonomi kan uppgå till hela 28 miljarder euro om året.
  • En moderniserad tullkodex DeutschEnglishfrançais skulle minska pappersarbetet och uppmuntra till större kompatibilitet mellan datorsystemen vid EU:s 27 tullmyndigheter, vilket skulle ge en skjuts åt den internationella handeln. 
  • En omfattande översyn av försäkringslagstiftningen DeutschEnglishfrançais innebär att 14 lagar ska ersättas med en enda rättsakt som ger ett enhetligt skydd för försäkringstagare runt om i EU.
  • En ”europeisk rättsakt för småföretag” ska lanseras i sommar. Den kommer att innebära förenklingar av reglerna för småföretag. English

Kommissionen gör inte det här arbetet på egen hand – tvärtom får den hjälp av en oberoende övervakningsgrupp. Den har dessutom inrättat en särskild webbplats för att samla in förslag på olika sätt att minska den administrativa bördan. Webbplatsen riktar sig till både företag och enskilda runt om i EU.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar