Navigačný riadok

Úsilie o zníženie byrokracie prináša prvé ovocie - 30/01/2008

Chaotická kopa papierov

Podľa správy o dosiahnutom pokroku európski občania aj podnikatelia začínajú pociťovať prvé hmatateľné účinky znižovania byrokracie.

Od októbra 2007 vyplela EÚ zo svojich právnych predpisov 5 000 strán zodpovedajúcich asi 300 právnym aktom, a už dnes táto jej snaha zjednodušiť právne predpisy English prináša úrodu. Podniky v roku 2007 ušetrili približne 500 miliónov eur a očakáva sa, že sa k nim onedlho pridá ďalších 800 miliónov.

80 % administratívnej záťaže v EÚ podľa všetkého spôsobuje asi 40 zákonov, preto sa Komisia snaží o zmenu. V januári 2007 si stanovila za cieľ do roku 2012 znížiť administratívnu záťaž podnikov English o 25 %.

Bez toho, aby bol ohrozený zmysel právnych predpisov alebo oslabená ochrana, ktorú poskytujú, prechádzajú niektoré opatrenia úpravami, ktoré umožnia ľahšie prenášať pravidlá EÚ do praxe. Napríklad:

  • Platobné služby DeutschEnglishfrançais sa upravujú tak, aby Európania mohli platiť kdekoľvek v Európe rovnako jednoducho a bezpečne ako doma. Úspora pre hospodárstvo EÚ môže predstavovať ročne až 28 miliárd eur.
  • Skoncovať so zbytočným papierovaním a podporiť zosúlaďovanie počítačových systémov 27 colných správ EÚ má za úlohu zmodernizovaný colný sadzobník DeutschEnglishfrançais, čo by znamenalo dôležitý impulz pre medzinárodný obchod.
  • V rámci radikálnej previerky právnych predpisov o poistení DeutschEnglishfrançais nahradí 14 zákonov jediný právny predpis, ktorým sa zavedie jednotná ochrana poistencov v celej EÚ.
  • Drobným podnikateľom Englishby mal zjednodušiť život zákon o drobnom podnikaní pre Európu plánovaný na toto leto.

Komisia vo svojom úsilí nezostáva osamote, ale pomáha jej nezávislá monitorovacia skupina a prostredníctvom špeciálnych webových stránok vytvorených na získavanie podnetov ako znížiť administratívnu záťaž aj podnikatelia a občania z celej Európy.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy