Ścieżka nawigacji

Akcja ograniczania biurokracji przynosi sukcesy - 30/01/2008

Nieuporządkowany stos dokumentów na biurku

Jak wynika ze sprawozdania z postępów, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa zaczynają odczuwać skutki podejmowanych przez UE wysiłków na rzecz ograniczenia zbędnych formalności.

Działania UE mające na celu uproszczenie prawodawstwa English przynoszą pierwsze rezultaty – od października 2007 r. europejskie prawodawstwo stało się „lżejsze” o 5 tys. stron (około 300 aktów prawnych). W 2007 r. firmy zaoszczędziły w przybliżeniu 500 mln euro, a oczekuje się, że suma ta wkrótce wzrośnie o kolejne 800 mln euro.

W powszechnym odczuciu 40 unijnych aktów prawnych jest źródłem ponad 80 proc. nałożonych przez UE obciążeń administracyjnych. Komisja postanowiła to zmienić. W styczniu 2007 r. postawiła sobie za cel ograniczenie zbędnych formalności ciążących na przedsiębiorstwach English o 25 proc. do roku 2012.

Aby łatwiej było wdrażać przepisy unijne, prowadzone są teraz prace nad zmianą niektórych wymogów, tak aby nie ucierpiały na tym cele wyznaczone przez prawodawcę ani ochrona, którą zapewniają te przepisy. Kilka przykładów:

  • Uproszczenie usług płatniczych DeutschEnglishfrançais, tak aby Europejczycy mogli płacić w całej UE równie łatwo i bezpiecznie, jak w swoim kraju. Unijna gospodarka mogłaby na tym zaoszczędzić nawet do 28 mld euro rocznie.
  • Nowoczesny kodeks celny DeutschEnglishfrançais ma znieść zbędne formalności i stanowić zachętę do zwiększenia kompatybilności między systemami informatycznymi administracji celnych 27 państw członkowskich, ożywiając tym samym handel międzynarodowy.
  • Dzięki gruntownemu przeglądowi prawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń DeutschEnglishfrançais jeden akt zastąpi 14 aktów prawnych, zapewniając w ten sposób ubezpieczonym jednolitą ochronę w całej UE.
  • Europejska karta małych przedsiębiorstw”, która zostanie ogłoszona latem, pozwoli na uproszczenie przepisów dotyczących małych przedsiębiorstw English.

Komisję wspomaga w jej wysiłkach grupa niezależnych ekspertów. Stworzono także specjalną stronę internetową, na której przedsiębiorstwa i osoby prywatne z całej Europy mogą zgłaszać konkretne propozycje ograniczenia obciążeń administracyjnych.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki