Navigointipolku

Byrokratian vähentäminen tuo yrityksille säästöjä - 30/01/2008

Asiakirjakansioita työpöydällä

EU:n toimet byrokratian vähentämiseksi alkavat tuottaa näkyviä tuloksia unionin yrityksille ja kansalaisille. Tämä käy ilmi komission esittelemästä tuoreesta raportista.

EU:n lainsäädäntöä on karsittu 5 000 sivun verran lokakuun 2007 jälkeen. Tämä vastaa 300:aa Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavaa säädöstä. EU:n toimet lainsäädännön yksinkertaistamiseksi English alkavatkin jo tuottaa tulosta. Yritykset säästivät vuonna 2007 noin 500 miljoonaa euroa byrokratian vähenemisen ansiosta. Lyhyellä aikavälillä säästöjen odotetaan vielä kasvavan 800 miljoonalla eurolla.

EU:n yritysten hallinnollinen taakka aiheutuu pitkälti vain pienestä määrästä säädöksiä. Arvion mukaan 80 % taakasta aiheutuu noin 40 säädöksestä. Komissio pyrkiikin muuttamaan tilannetta ja vähentämään ylimääräistä byrokratiaa. Se asetti tammikuussa 2007 tavoitteeksi vähentää yrityksiin kohdistuvaa byrokratiaa English 25 % vuoteen 2012 mennessä.

EU on nyt tarkistamassa useita säädöksiään, jotta niitä olisi helpompi soveltaa. Se varoo kuitenkin vaarantamasta lainsäädännön tarkoitusta tai vesittämästä sen tarjoamaa suojaa. Esimerkiksi

  • maksupalveluja DeutschEnglishfrançais ollaan yksinkertaistamassa, jotta eurooppalaiset voisivat maksaa missä tahansa EU:ssa yhtä helposti ja turvallisesti kuin kotimaassaan. EU:n taloudelle koituvat säästöt voisivat olla jopa 28 miljardia euroa vuosittain.
  • tullikoodeksin uudistuksen DeutschEnglishfrançais avulla voidaan vähentää hallinnollista rasitusta ja edistää 27 EU-maan tullihallintojen tietokonejärjestelmien yhteentoimivuutta. Samalla uudistuksen odotetaan kasvattavan kansainvälistä kauppaa.
  • vakuutuslainsäädännön DeutschEnglishfrançais uraauurtavan uudistuksen yhteydessä 14 säädöstä korvataan yhdellä säädöksellä, joka takaa vakuutuksenottajille yhtenäisen suojan koko EU:ssa.
  • ensi kesänä esitettävän pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen säädöksen avulla yksinkertaistetaan EU:n pienyrityksiin English sovellettavia sääntöjä.

Komissio ei toimi yksin byrokratian vähentämiseksi, vaan sitä avustaa mm. riippumaton seurantaryhmä. Komissio on myös perustanut erityisen hallinnollisen rasituksen keventämistä käsittelevän verkkosivuston, jolle eurooppalaiset yritykset ja kansalaiset voivat lähettää ehdotuksiaan byrokratian vähentämiseksi.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä