Navigatsioonitee

Jõupingutused bürokraatia vähendamiseks annavad esimesi tulemusi - 30/01/2008

Toimikud laual segamini

Aruande kohaselt annavad ELi jõupingutused bürokraatia vähendamiseks esimesi reaalseid tulemusi, mis on tuntavad nii kodanikele kui ettevõtetele.

Alates 2007. aasta oktoobrist on Euroopa õigusaktide mahtu vähendatud 5000 lehekülje ehk umbes 300 õigusakti võrra. ELi õigusaktide lihtsustamise English poliitika hakkab vilja kandma. 2007. aastal hoidsid ettevõtted kokku hinnanguliselt 500 miljonit eurot. Kokkuhoid kasvab peagi veel 800 miljoni võrra.

Arvatakse, et üle 80% ELi halduskoormusest tuleneb 40 konkreetsest ELi õigusaktist. Komisjon tahab seda olukorda muuta. 2007. aasta jaanuaris püstitas komisjon 2012. aasta eesmärgiks vähendada ettevõtluses bürokraatiat English 25%.

ELi eeskirjade lihtsamaks rakendamiseks vaadatakse läbi konkreetsed meetmed, kahjustamata samas õigusaktide otstarvet või nõrgendamata nende poolt loodud kaitset. Näiteks:

  • makseteenuseid DeutschEnglishfrançais lihtsustatakse selliselt, et eurooplased saavad teostada kõikjal ELis makseid sama lihtsalt ja turvaliselt, nagu oma liikmesriigis. ELi majandus võib sellest võita kuni 28 miljardit eurot aastas.
  • ajakohastatud tolliseadustiku DeutschEnglishfrançais eesmärk on lõpetada paberite täitmine ning edendada ELi 27 liikmesriigi tolliasutuste arvutisüsteemide ühtlustamist. Sellega tõhustatakse rahvusvahelist kaubandust.
  • murranguline kindlustusvaldkonna õigusaktide läbivaatamine DeutschEnglishfrançais toob kaasa 14 õigusakti asendamise üheainsaga, mis tagab kõigile kindlustusvõtjatele kõikjal ELis ühesuguse kaitse.
  • eeloleval suvel avaldatava “Euroopa väikeettevõtete õigusaktiga” lihtsustatakse väikeettevõtete English tegevust reguleerivaid eeskirju.

Komisjon ei tegutse üksi – teda abistab sõltumatu järelevalverühm ning ta on seadnud sisse veebisaidi halduskoormuse vähendamise alaste ettepanekute kogumiseks Euroopa ettevõtetelt ja üksikisikutelt.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad