Διαδρομή πλοήγησης

Επιτυχία σημειώνουν τα πρώτα μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας - 30/01/2008

Τεράστια στοίβα από φακέλους σε γραφείο

Άρχισαν, σύμφωνα με έκθεση, να γίνονται αισθητά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τα πρώτα αποτελέσματα των μέτρων της ΕΕ για μείωση της γραφειοκρατίας.

Τα μέτρα της ΕΕ για απλούστευση της νομοθεσίας English αρχίζουν να καρποφορούν μετά το ξεκαθάρισμα 5.000 σελίδων κοινοτικής νομοθεσίας, 300 περίπου νομοθετικών πράξεων, από τον Οκτώβριο 2007 μέχρι σήμερα. Οι επιχειρήσεις εξοικονόμησαν 500 εκατ ευρώ περίπου το 2007 στα οποία θα προστεθούν σύντομα άλλα 800 εκατομμύρια.

Διαπιστώνοντας ότι 40 νομοθετικές πράξεις της ΕΕ ευθύνονται για περισσότερο από το 80% του διοικητικού φόρτου της Ένωσης, η Επιτροπή επιδιώκει μια αλλαγή. Τον Ιανουάριο 2007 έθεσε ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις English κατά 25% μέχρι το 2012.

Χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο ρόλος της νομοθεσίας ή να περιορίζεται η προστασία που αυτή παρέχει, ορισμένα μέτρα αναθεωρούνται για να διευκολύνουν την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ. Για παράδειγμα:

  • οι υπηρεσίες πληρωμών DeutschEnglishfrançais απλουστεύονται ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές οπουδήποτε στην ΕΕ με την ίδια ευκολία και ασφάλεια όπως και στην πατρίδα τους. Με αυτό τον τρόπο η ευρωπαϊκή οικονομία θα εξοικονομεί μέχρι και 28 δις ευρώ το χρόνο.
  • ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας DeutschEnglishfrançais θα οδηγήσει σε μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των ηλεκτρονικών συστημάτων των τελωνειακών διοικήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, με αποτέλεσμα την τόνωση του διεθνούς εμπορίου.
  • η διεξοδική αναθεώρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας DeutschEnglishfrançais θα έχει ως αποτέλεσμα να αντικατασταθούν 14 νόμοι από μία μόνο πράξη που θα παρέχει ομοιόμορφη προστασία στους ασφαλισμένους σε όλη την ΕΕ.
  • ο “νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη” που θα τεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι θα απλουστεύσει τους κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις English.

Η Επιτροπή επικουρείται σ’αυτή την προσπάθεια από μια ανεξάρτητη ομάδα παρακολούθησης και έχει δημιουργήσει έναν δικτυακό τόπο σχετικό με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, όπου επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα από όλη την Ευρώπη διατυπώνουν τις προτάσεις τους.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι