Sti

Første spæde tegn på succes i kampen mod bureaukratiet - 30/01/2008

Rodet dynge papirer på et skrivebord

Både borgere og virksomheder i EU begynder at kunne mærke resultaterne af EU's indsats for at begrænse bureaukratiet, fremgår det af statusrapport.

Efter at have luget ud i 5 000 sider EU-lovgivning – omkring 300 lovtekster – siden oktober 2007 begynder EU at nyde godt af sine bestræbelser for at forenkle lovgivningen English. Virksomhederne opnåede besparelser på ca. 500 mio. euro i 2007 og regner med at hente endnu 800 mio. euro inden længe.

40 EU-retsakter tegner sig efter sigende for over 80 % af den administrative byrde, virksomhederne skal løfte. Det vil Kommissionen rette op på. I januar 2007 satte den sig som mål at begrænse bureaukratiet for erhvervslivet English med 25 % inden 2012.

En række foranstaltninger revideres for at gøre EU-reglerne lettere at overholde, men uden at det går ud over formålet med lovgivningen eller udvander den beskyttelse, reglerne giver.

Eksempler:

  • Betalingstjenester DeutschEnglishfrançais forenkles, så vi kan betale regninger overalt i EU lige så let og sikkert som derhjemme. Besparelserne for EU's økonomi kan løbe op i hele 28 mia. euro om året.
  • En moderniseret toldkodeks DeutschEnglishfrançais vil betyde mindre papirnusseri og tilskynde toldmyndighederne i de 27 EU-lande til at samordne deres computersystemer. Det vil sætte gang i den internationale handel.
  • En banebrydende revision af forsikringslovgivningen DeutschEnglishfrançais betyder, at 14 love erstattes af en enkelt, der giver forsikringstagere samme beskyttelse i hele EU.
  • En "lov om små virksomheder i Europa" – som lanceres til sommer – vil forenkle reglerne for små virksomheder English.

Kommissionen kæmper på ingen måde alene, men får hjælp af en uafhængig overvågningsgruppe og har desuden oprettet et særligt websted for at indsamle forslag, der kan lette den administrative byrde for virksomheder og borgere i hele EU.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links