Навигационна пътека

Борба с бюрокрацията – първи успехи - 30/01/2008

Купчина папки върху бюро

Европейските граждани и предприятия вече усещат първите действителни резултати от инициативата на ЕС за намаляване на административните формалности, твърди доклад за напредъка.

От октомври 2007 г. досега ЕС е премахнал 5 000 страници европейски закони – или около 300 нормативни акта – и инициативата му за опростяване на законодателството English вече дава плодове. Предприятията са спестили 500 млн. евро през 2007 г. и очакват да спестят още 800 млн. евро в близко бъдеще.

40 европейски закона допринасят за над 80 % от административната тежест в ЕС и Комисията се стреми към промяна. През януари 2007 г. тя си постави за цел да намали формалностите за фирмите English с 25 % до 2012 г.

За да постигне това, тя преразглежда определени мерки, без при това да променя целта им или да отслабва защитата, която те осигуряват. Например:

  • опростяването на разплащателните услуги DeutschEnglishfrançais ще позволи на европейците да плащат навсякъде в ЕС така лесно и сигурно, както у дома. Спестяванията за икономиката на ЕС могат да възлязат на 28 млрд. евро годишно.
  • модернизирането на митническия кодекс DeutschEnglishfrançais би премахнало канцеларската работа и допринесло за по-голяма съгласуваност между компютърните системи на митническите служби на ЕС-27, стимулирайки по този начин международната търговия.
  • безпрецедентната en English ще замени 14 закона с един-единствен акт, гарантиращ еднаква защита на застрахованите лица навсякъде в ЕС.
  • Законът за малките предприятия English в Европа“, който се очаква през лятото, ще опрости правилата за тях.

В своето начинание Комисията разчита не само на помощта на независима група за надзор, но и на идеите на всички хора и предприятия в Европа, които могат да участват в специалното обществено допитване за административната тежест.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки