Sökväg

Små livsmedelsföretag ska skyddas mot storföretagen - 23/07/2014

En kvinna med en kundvagn på stormarknaden

EU vill se ett bättre skydd för små livsmedelsbolag mot de stora livsmedelstillverkarna och stormarknadernas oskäliga metoder.

Större företag har en starkare förhandlingsposition när de förhandlar med andra företag och utnyttjar den ofta – helt legitimt – till sin fördel.

Men eftersom livsmedelsbranschen har blivit alltmer koncentrerad har obalansen ibland lett till att småföretagen utsätts för otillbörliga affärsmetoder.

Det gäller till exempel när den starkare parten

  • vägrar att sätta viktiga affärsvillkor på pränt
  • ändrar priser som man redan enats om
  • låter den svagare avtalsparten ta oproportionerligt stor del av risken
  • säger upp avtalet med omedelbar verkan utan saklig grund.

Om den svagare parten är ekonomiskt beroende av den starkare parten, kan det vara mycket svårt att försvara sig mot sådana metoder eftersom man är rädd att äventyra affärsförbindelsen.

Ett annat typiskt fall är en stor internationell läsktillverkare som säljer till en liten återförsäljare. Man lanserar en ny produkt och ber återförsäljaren ta in den. När återförsäljaren avböjer eftersom man inte har plats hotar leverantören att stoppa leveranserna av några ”absolut nödvändiga” varor. När återförsäljaren påpekar att den nya produkten inte omfattas av deras aktuella avtal hotar leverantören att säga upp det.

Hjälp till småföretagen

Vissa EU-länder har redan vidtagit åtgärder för att stoppa sådana metoder. Andra länder har ännu inget gjort.

Sedan september 2013 har EU uppmanat företagen att följa frivilliga regler – det så kallade leverantörskedjeinitiativet. Företagen lovar då att sköta sina affärsförbindelser på ett rättvist och hållbart sätt.

Nu vill EU bygga vidare på iniaitivetet i form av EU-standarder för principer för god affärssed och effektivare efterlevnadskontroll.

Målet är att fler tvister ska gå att lösa genom frivilliga initiativ istället för dyra och långdragna rättsprocesser. Oberoende tillsynsmyndigheter kan skydda småföretagen om de är oroliga för vad som kan hända om de tar upp striden med en starkare part.

Många olika aktörer – tillverkare, bearbetningsföretag och återförsäljare – ingår i kedjan som förser kunderna med mat. Det finns över 47 miljoner anställda i livsmedelsbranschen i EU, med fler småföretag än i nästan någon annan bransch.

Pressmeddelande – Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan 

Vanliga frågor – Oskäliga metoder i livmedelsindustrin English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar