Navigacijska pot

EU želi male proizvajalce hrane zaščititi pred nepoštenimi praksami večjih proizvajalcev - 23/07/2014

Med nakupom z nakupovalnim vozičkom v hipermarketu

EU želi male proizvajalce hrane zaščititi pred nepoštenimi praksami nekaterih večjih proizvajalcev hrane in hipermarketov.

Večji proizvajalci hrane imajo večjo pogajalsko moč in jo, čeprav zakonito, uporabljajo v svojo korist.

Koncentracija moči v živilski industriji je vedno večja, zaradi posledičnega neravnovesja so mali proizvajalci izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam.

Nepoštene trgovinske prakse vključujejo:

  • zavračanje določitve osnovnih pogojev poslovanja v pisni obliki,
  • enostranske spremembe glede stroškov in cen proizvodov oziroma storitev,
  • prenos neupravičenega ali nesorazmernega tveganja na šibkejšega partnerja,
  • enostransko odpoved poslovnega sodelovanja brez predhodnega obvestila in brez objektivno upravičenih razlogov.

Če je šibkejša pogodbena stranka ekonomsko odvisna od močnejšega sogovornika, se mogoče ne more braniti pred takimi praksami, ker poslovnega odnosa ne želi izgubiti.

Običajno se zgodi takole: večji proizvajalec mehkih pijač oskrbuje manjšega prodajalca na drobno. Na trg uvede nov proizvod in zahteva, da ga prodajalec na drobno nabavi. Ko ta zaradi pomanjkanja prostora na policah tega ne more storiti, mu dobavitelj zagrozi, da mu ne bo dobavil nekaterih drugih nujnih proizvodov. Prodajalec na drobno dobavitelja opozori, da pogodba ne vključuje tega novega proizvoda, vendar mu ta zagrozi s prenehanjem poslovnega sodelovanja.

Pomoč malim podjetjem

Nekatere evropske države so že uvedle ukrepe za preprečevanje takih praks, druge pa morajo šele ukrepati.

Od septembra 2013 EU spodbuja proizvajalce, da prostovoljno podpišejo kodeks ravnanja – pobudo za verigo preskrbe s hrano – s katerim se zavežejo, da bodo v svojih poslovnih odnosih ravnali pošteno in trajnostno.

Zdaj namerava to nadgraditi z uvedbo vseevropskih načel dobre prakse in minimalnih standardov izvrševanja.

Tako naj bi večje število zadev reševali prek prostovoljnih pobud namesto z dragimi in dolgotrajnimi pravnimi postopki. Neodvisni organi pregona bi lahko zaščitili zaupnost podatkov malih proizvajalcev, ki jih skrbijo morebitne posledice, če se pritožijo.

Pri oskrbi z živilskimi proizvodi sodelujejo različni akterji – proizvajalci, predelovalci in prodajalci na drobno. V verigi preskrbe s hrano je v EU zaposlenih več kot 47 milijonov ljudi in malih proizvajalcev je tu več kot v drugih sektorjih.

Sporočilo za medije – Nepoštene prakse v verigi preskrbe s hrano 

Pogosta vprašanja – Nepoštene prakse v živilski industriji English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave