Sökväg

Förbud mot drivgarn ska rädda hotade djurarter - 19/05/2014

Havssköldpadda som simmar i Medelhavet

EU vill totalförbjuda drivgarnsfiske i europeiska vatten för att skydda hotade fåglar, sköldpaddor och andra djur.

Drivgarn är en typ av fisknät som används nära vattenytan för att fånga de fiskarter som simmar där.

Det finns dock risk för att skyddade arter som sköldpaddor och vissa sjöfåglar och havsdäggdjur också fastnar i näten.

Det finns redan vissa begränsningar för drivgarn. De får inte användas för en del långvandrande arter, som tonfisk och svärdfisk, och stora drivgarn som är över 2,5 km långa är helt förbjudna.

Ändå är man rädd att skyddade arter kan skadas och det kommer ständiga rapporter om fiskare som använder näten olagligt eller utnyttjar kryphål i lagen.

EU har därför föreslagit ett totalförbud mot drivgarn från den 1 januari 2015.

Det ska också bli förbjudet att ha drivgarn ombord på fiskefartygen och definitionen av drivgarn har förtydligats.

Bättre efterlevnad

Eftersom drivgarnsfiske förekommer i ett stort område och många av fiskebåtarna är små har det varit svårt att se till att reglerna verkligen följs. Det innebär att EU inte har uppfyllt sitt internationella åtagande att begränsa användningen.

EU vill så långt som möjligt minimera fiskets inverkan på de marina ekosystemen. Ett totalförbud mot drivgarn kan förhoppningsvis göra det lättare att se till att reglerna följs. Ett liknande förbud finns redan i Östersjön.

Hur påverkas fisket?

Drivgarnsfiske förekommer i flera länder, bland annat Portugal, Slovenien och Storbritannien. Det är dock säsongsbetonat och används ofta bara några få månader per år. En del fiskare använder drivgarn bara ett par veckor om året.

De får därför lov att använda även annan utrustning och kan därmed fortsätta sin verksamhet om det blir ett drivgarnsförbud.

Pressmeddelande – EU-kommissionen vill förbjuda drivgarn 

Frågor och svar – EU:s förbud mot drivgarn English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar