Cosán nascleanúna

Leis an bhfeachtas nua léirítear an tionchar atá ag cúrsaí feirmeoireachta ar ár saol laethúil. - 21/10/2013

Comhbhuainteoir ag treabhadh páirce

Idir an bia a ithimid agus na héadaí a chaithimid, tá na táirgí a thagann ó lámha feirmeoirí Eorpacha mórthimpeall orainn i gcónaí. Seoladh feachtas AE nua lenár bhfeasacht i leith thábhacht na talmhaíochta inár saol laethúil a mhúscailt.

Tá breis is 12 mhilliún feirmeoir ag obair go lánaimseartha san AE, agus tá 36 milliún post eile ag brath go díreach ar thalmhaíocht na hEorpa. Mar sin féin, is léir ó staidéir go mothaíonn daonra uirbeach na hEorpa go bhfuil an bhearna eatarthu agus saol na tuaithe ag méadú i gcónaí. Chun dul i ngleic leis an treocht sin, sheol an tAontas Eorpach feachtas dar teideal 'Aire a thabhairt dár bhfréamhacha' le béim a chur ar thábhacht na talmhaíochta agus ar an dóigh a dtacaíonn beartais talmhaíochta an AE léi.

Níos mó ná bia

Díríonn an feachtas ar réimse leathan earraí a mbainimid leas astu, earraí atá ag brath ar thalmhaíocht Eorpach. Idir cháiseanna Francacha inár gcuisneoirí agus olann Iodáileach ár ngeansaithe, agus tiúilipí Ollannacha ar an mbord romhainn, tá saothar feirmeoirí Eorpacha gach uile áit. Mar sin féin, chomh maith le hardan taispeántais a sholáthar do tháirgí na bhfeirmeoirí, leagann an feachtas béim freisin ar thábhacht na talmhaíochta i réimsí eile, idir fhás a spreagadh i bpobail tuaithe agus chomhshaol agus tírdhreachanna na hEorpa a chosaint.

Ar shuíomh gréasáin an fheachtais – Aire a thabhairt dár bhfréamhacha DeutschEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandspolskilietuvių kalbaromână– tugtar sonraí faoin dóigh a n-oibríonn beartais talmhaíochta an AE, agus tugtar ábhar sonrach d'fheirmeoirí agus do mhúinteoirí ar mian leo tuilleadh a mhíniú faoina n-obair agus faoi mar a chuidíonn an AE leo. Reáchtálfar imeachtaí éagsúla chun daoine a chur ar an eolas faoi chúrsaí talmhaíochta san Eoraip ar bhealach idirghníomhach.

Cén fáth a bhfuil beartas talmhaíochta á phlé againn?

Seoladh an feachtas tar éis comhaontú i mí Iúil lena moltar athruithe ar bheartas talmhaíochta an AE ó 2014 ar aghaidh. Ceapadh an Comhbheartas Talmhaíochta – nó CBT– lena chinntiú gur féidir le feirmeoirí a mbeatha a thuilleamh agus soláthar bia fholláin ar phraghsanna réasúnta a thabhairt do mhuintir na hEorpa ag an am céanna.

Ceapadh na hathruithe ar bheartais chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime trí airgead a dháileadh ar bhealach níos cothroime ar fud an AE. Beidh maoiniú nua ar fáil freisin chun cuidiú le glúin nua feirmeoirí óga agus chun an talmhaíocht a dhéanamh níos éiceabháiche.

Aire a thabhairt dár bhfréamhacha DeutschEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandspolskilietuvių kalbaromână

Feirmeoireacht níos cothroime agus níos glaise

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links