Sökväg

Bättre skydd för skogen - 24/09/2013

Solstrålar som silas genom skogens grenverk

En ny strategi för förvaltningen av EU:s skogar ska skydda miljön och samtidigt bidra till att skapa nya jobb på landsbygden.

Även om trenden internationellt går mot allt mer avskogning, täcker skogen fortfarande över 42 procent av EU:s landyta, och skogens biomassa (i första hand trä) står för hälften av all förnybar energi i EU.

För att skydda denna viktiga resurs kräver EU i sin nya strategi att skogsområdena förvaltas på ett hållbart sätt för att förbättra konkurrenskraften och skapa nya jobb. Syftet är också att förbättra människors livskvalitet genom att öka rekreationsmöjligheterna och samtidigt skydda ekosystemen, den biologiska mångfalden och miljön.

Helhetsgrepp

Målen ska uppnås genom en helhetssyn på skogsförvaltningen, där man sammanför närliggande politikområden som landsbygdsutveckling, näringsliv, miljö, klimatförändring, forskning och utveckling samt bioenergi.

– En hållbar skogsförvaltning som kan garantera att skogarna skyddas är avgörande för landsbygdens utveckling, och det är också en av den nya skogsstrategins grundprinciper, förklarade EU:s landsbygdskommissionär Dacian Cioloş när han presenterade den nya strategin.

Minskat tryck på skogarna

Strategin kommer efter två års samråd och samarbete mellan kommissionen, EU-länderna och berörda aktörer. Den ersätter EU:s skogsstrategi från 1998 och behövs för att möta det ökade trycket från näringslivet och fritidssektorn och för att ta hänsyn till de senaste femton årens politiska, miljömässiga och samhälleliga förändringar.

Den nya strategin tar också hänsyn till klimatförändringens effekter på skogens känsliga ekosystem. Framförallt i Sydeuropa påverkar högre temperaturer och ökad torka de lägre bergsområdenas trädarter.

Kommissionen har också tagit fram en plan för att hjälpa den skogsbaserade industrin, särskilt träförädlings- och pappersindustrin, att bli mer effektiv. Skogsindustrin står för runt 3,5 miljoner jobb i EU och har en årlig omsättning på nästan 500 miljarder euro. Den betraktas därför av kommissionen som en av de viktigaste sektorerna för att skapa tillväxt och sysselsättning.

Pressmeddelande – EU:s nya skogsstrategi

Pressmeddelande – plan för EU:s skogsindustri English en

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar