Navigacijska pot

Zaščita gozdov v EU in zunaj nje - 24/09/2013

Jutranji sončni žarki v meglici pomladnega gozda

Nova strategija za gospodarjenje z gozdovi v EU bo zaščitila okolje in hkrati prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju.

Čeprav se gozdovi v svetu krčijo, v EU pokrivajo več kot 42 % ozemlja, gozdna biomasa (predvsem les) pa zagotavlja polovico celotne energije EU iz obnovljivih virov.

Za zaščito tega pomembnega vira nova evropska strategija za gozdove poziva k trajnostnemu gospodarjenju z gozdnimi površinami, izboljšanju konkurenčnosti in ustvarjanju delovnih mest. Strategija si bo prizadevala tudi za izboljšanje kakovosti življenja državljanov EU s povečanjem priložnosti za rekreacijo ter hkrati zaščititi ekosisteme, biotsko raznovrstnost in okolje.

Skupni pristop

Navedeni cilji bodo doseženi s celostnim pristopom pri gospodarjenju z gozdovi, ki povezuje politike za podeželje, podjetništvo, okolje, podnebne spremembe, raziskave in razvoj ter energijo biomase.

Komisar za razvoj podeželja Dacian Cioloş je ob uvedbi nove strategije EU dejal: „Trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki zagotavlja varstvo gozdov, je ključni steber razvoja podeželja in je eno od načel nove strategije za gozdove.“

Zmanjšati pritisk na gozdove

Z objavo nove strategije se je končalo dveletno obdobje posvetovanj in sodelovanja med Komisijo, vladami držav članic in deležniki. Strategija, ki nadomešča gozdarsko strategijo EU iz leta 1998, je potrebna zaradi vedno večjih komercialnih in rekreacijskih zahtev na področju gozdov ter političnih, okoljskih in družbenih sprememb v zadnjih 15 letih.

Nova strategija upošteva tudi učinek podnebnih sprememb na občutljive gozdne ekosisteme. Rastoče temperature in suše v južni Evropi zlasti vplivajo na drevesne vrste v nižjem gorskem svetu.

Komisija je tudi objavila načrt za večjo učinkovitost panog, ki temeljijo na gozdarstvu, zlasti lesnopredelovalne in papirne industrije. Ta sektor zaposluje 3,5 milijona ljudi v EU in ima letni promet skoraj 500 milijard evrov, zato je na čelu prizadevanj Komisije za ustvarjanje gospodarske rasti in delovnih mest.

Sporočilo za javnost – nova strategija EU za gozdove English en

Sporočilo za javnost – načrt za gozdarstvo EU English en

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave