Navigačný riadok

Ochrana lesov v EÚ a mimo nej - 24/09/2013

Slnečné lúče v rannej hmle jarného lesa

Nová stratégia pre obhospodarovanie lesov v EÚ sa zameria na ochranu životného prostredia a na vytváranie nových pracovných miest vo vidieckych oblastiach.

Napriek celosvetovému trendu odlesňovania pokrývajú lesy viac ako 42 % územia EÚ a lesná biomasa (najmä drevo) predstavuje polovicu celkovej energie EÚ z obnoviteľných zdrojov.

V novej stratégii EÚ v oblasti lesného hospodárstva sa v záujme ochrany tohto dôležitého zdroja požaduje, aby sa lesné plochy obhospodarovali udržateľným spôsobom, čo pomôže zlepšiť konkurencieschopnosť a vytvoriť pracovné miesta. Cieľom stratégie je zlepšiť kvalitu života občanov EÚ prostredníctvom zvýšenia príležitostí na rekreáciu a zároveň chrániť ekosystémy, biodiverzitu a životné prostredie.

Spoločný prístup

Tieto ciele sa dosiahnu prostredníctvom holistického prístupu k obhospodarovaniu lesov, ktorý združuje súvisiace politiky v oblastiach rozvoja vidieka, podnikania, životného prostredia, zmeny klímy, výskumu a vývoja a bioenergie.

Pri predstavovaní novej stratégie komisár EÚ pre rozvoj vidieka Dacian Cioloş uviedol: „Udržateľné obhospodarovanie, ktoré zabezpečí ochranu lesov, je kľúčovým pilierom rozvoja vidieka a je jednou zo zásad novej stratégie v oblasti lesného hospodárstva.“

Riešenie rastúcich požiadaviek na lesy

Uverejneniu novej stratégie predchádzali 2 roky konzultácií a spolupráce medzi Komisiou, národnými vládami a kľúčovými zainteresovanými stranami. Nahrádza stratégiu EÚ v oblasti lesného hospodárstva z roku 1998 a je odpoveďou na zvyšujúce sa komerčné a rekreačné požiadavky na lesy, ako aj politické, environmentálne a sociálne zmeny, ku ktorým došlo za posledných 15 rokov.

V novej stratégii sa tiež zohľadňuje účinok zmeny klímy na citlivé ekosystémy lesov. Najmä zvyšujúca sa teplota a sucho v južnej Európe vplývajú na tie druhy stromov, ktoré sa nachádzajú v nižších nadmorských výškach hôr.

Komisia takisto predstavila plán na pomoc pri zvyšovaní efektivity v odvetviach lesného hospodárstva, najmä drevospracujúceho a papierenského priemyslu. Keďže toto odvetvie zabezpečuje v EÚ približne 3,5 milióna pracovných miest a ročný obrat vo výške takmer 500 miliárd EUR, úsilie Komisie sa zameriava na jeho rast a tvorbu pracovných miest.

Tlačová správa – nová stratégia EÚ v oblasti lesného hospodárstva English en

Tlačová správa – plán EÚ pre odvetvia lesného hospodárstva English en

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy