Ścieżka nawigacji

Ochrona terenów zalesionych w Europie i poza nią - 24/09/2013

Poranne promienie słońca w osnutym mgłą lesie

Nowa strategia dotycząca gospodarki leśnej w UE pomoże nie tylko chronić środowisko, ale też tworzyć miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Choć na świecie wylesianie postępuje w szybkim tempie, w Unii lasy stanowią ponad 42 proc. powierzchni, a połowa całej energii ze źródeł odnawialnych w UE pochodzi z biomasy leśnej (w tym głównie drewna).

Aby chronić te ważne zasoby, UE wzywa w swojej nowej strategii leśnej do zrównoważonego gospodarowania obszarami leśnymi, zwiększenia konkurencyjności w tym sektorze i tworzenia miejsc pracy. Strategia ma również na celu poprawę jakości życia obywateli UE poprzez poszerzenie oferty wypoczynkowej przy jednoczesnym uwzględnieniu ochrony środowiska, ekosystemów i różnorodności biologicznej.

Połączenie sił

Cele te zostaną osiągnięte dzięki skoordynowanemu podejściu do gospodarki leśnej, łączącemu takie obszary polityki, jak rozwój obszarów wiejskich, przedsiębiorczość, ochrona środowiska, zmiany klimatu, badania naukowe i bioenergia.

Ogłaszając nową strategię, komisarz UE ds. rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloş oznajmił: „Zrównoważona gospodarka leśna, zapewniająca ochronę lasów, jest jednym z głównych filarów rozwoju obszarów wiejskich i stanowi jedno z podstawowych założeń nowej strategii leśnej.”

Reakcja na rosnący popyt

Nowa strategia została opublikowana w następstwie 2-letnich konsultacji i współpracy między Komisją, rządami krajów UE i głównymi zainteresowanymi stronami. Zastępuje ona poprzednią strategię leśną, jeszcze z 1998 r. – zmiana ta jest konieczna, aby odpowiedzieć na rosnący popyt związany z lasami, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i turystyki wypoczynkowej. Strategia powstała również w reakcji na zmiany polityczne, społeczne i w dziedzinie ochrony środowiska, jakie zaszły w ciągu ostatnich 15 lat.

Nowa strategia uwzględnia wpływ zmian klimatu na delikatne ekosystemy leśne. Na przykład rosnące temperatury i susze w Europie Południowej mają negatywny wpływ na gatunki drzew na niższych wysokościach w terenach górskich.

Komisja opublikowała również plan działania, który ma pomóc przemysłowi związanemu z lasami, w tym zwłaszcza przetwórstwa drewna i produkcji papieru, uzyskać większą wydajność. Przemysł ten zatrudnia w UE około 3,5 mln osób, a jego roczne obroty sięgają rzędu 500 mld euro, dlatego jest jednym z priorytetowych obszarów, w których Komisja pragnie wspomóc wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Komunikat prasowy – nowa strategia leśna UE

Komunikat prasowy – plan działania na rzecz przemysłu leśnego w UE English en

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki