Navigācijas ceļš

Mežu aizsardzība ES un ārpus tās - 24/09/2013

Rīta saules stari miglainā mežā

Jauna ES mežu apsaimniekošanas stratēģija aizsargās vidi un palīdzēs radīt jaunas darbvietas laukos.

Kaut arī visā pasaulē meži tiek izcirsti, tie joprojām klāj 42 % ES sauszemes platības, un no mežu biomasas (galvenokārt koksnes) saražo pusi ES kopējā atjaunīgās enerģijas daudzuma.

Lai šos svarīgos resursus aizsargātu, ES jaunajā mežu stratēģijā aicināts mežus apsaimniekot ilgtspējīgi, uzlabojot konkurētspēju un radot jaunas darbvietas. Stratēģijas mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Eiropas Savienībā, vairojot iedzīvotāju iespējas atpūsties dabā, aizsargājot ekosistēmas, bioloģisko daudzveidību un vidi.

Vienota pieeja

Minētos mērķus sasniegs, īstenojot tādu visaptverošu pieeju mežu apsaimniekošanai, kas tiks īstenota visās aktuālajās politikas jomās: lauku attīstības, uzņēmējdarbības, vides aizsardzības, klimata pārmaiņu ierobežošanas, pētniecības un izstrādes, kā arī “zaļās” enerģijas politikā.

Nākot klajā ar jauno stratēģiju, par lauku attīstību atbildīgais ES komisārs Dačans Čološs teica: “Mežu ilgtspējīga apsaimniekošana un aizsardzība ir viens no lauku attīstības balstiem un jaunās mežu stratēģijas pamatprincipiem.”

Kā novērst mežu pārmērīgu ekspluatāciju

Jaunā stratēģija publicēta pēc divus gadus ilgušām konsultācijām un sadarbības starp Eiropas Komisiju, valstu valdībām un svarīgākajām ieinteresētajām personām. Tā aizstāj iepriekšējo ES mežu stratēģiju, kuru pieņēma 1998. gadā. Jaunā stratēģija vajadzīga, lai reaģētu uz aizvien pieaugošo mežu ekspluatāciju komerciālām un atpūtas vajadzībām, kā arī politiskajām, vides un sociālajām izmaiņām, kas notikušas pēdējos 15 gados.

Jaunajā stratēģijā ņemta vērā arī klimata pārmaiņu ietekme uz trauslajām mežu ekosistēmām. Pirmām kārtām runa ir par pieaugošu temperatūru un sausumu Dienvideiropā, kas kaitē ne visai augstu kalnos augošu koku sugām.

Komisija ir sagatavojusi arī plānu, kā palīdzēt efektīvāk darboties mežsaimniecības nozarēm, pirmām kārtām kokapstrādes uzņēmumiem un papīra ražotājiem. Šīs nozares, kurās strādā ap 3,5 miljoni ES darba ņēmēju un kuras gada apgrozījums ir gandrīz 500 miljardi eiro, ir vienas no svarīgākajām Komisijas centienos veicināt izaugsmi un nodarbinātību.

Paziņojums presei par ES jauno stratēģiju mežiem English en

Paziņojums presei par ES plānu mežsaimniecības nozarei English en

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites