Naršymo kelias

Miškų apsauga ES ir už jos ribų - 24/09/2013

Rytinės saulės spinduliai miško migloje pavasarį

Naująja ES miškų tvarkymo strategija bus saugoma aplinka, kartu siekiant kurti naujas darbo vietas kaimo vietovėse.

Nors pasaulyje vyrauja miškų kirtimo ir naikinimo tendencija, miškai užima daugiau kaip 42 % ES sausumos ploto, o iš miškų biomasės (iš esmės medienos) gaunama pusė visos atsinaujinančiųjų išteklių energijos Europos Sąjungoje.

Siekiant apsaugoti šį svarbų išteklių, naująja ES miškų strategija raginama miškingas vietoves tvarkyti tvariai, didinant konkurencingumą ir kuriant darbo vietas. Strategija taip pat siekiama gerinti europiečių gyvenimo kokybę gausinant poilsio galimybes, kartu apsaugant ekosistemas, biologinę įvairovę ir aplinką.

Darni politika

Šie tikslai bus pasiekti vykdant visapusišką miškų tvarkymo politiką: bus derinamos susijusios kaimo plėtros, įmonių, aplinkos, klimato kaitos, mokslinių tyrimų ir plėtros bei bioenergijos politikos sritys.

Pristatydamas naująją strategiją, už kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Dacianas Cioloşas teigė: „Tvarus miškų tvarkymas užtikrinant miškų apsaugą yra vienas iš pagrindinių kaimo plėtros ramsčių ir naujosios miškų strategijos principų.“

Su naudojimosi miškais poreikiais susijusių uždavinių sprendimas

Naujoji strategija paskelbta po Komisijos, valstybių vyriausybių ir pagrindinių suinteresuotųjų šalių dvejus metus trukusių konsultacijų ir bendradarbiavimo. Naujosios miškų strategijos, pakeitusios 1998 m. ES miškų strategiją, reikia, kad būtų galima atsižvelgti į didėjančius komercinius ir poilsinius su miškais susijusius poreikius bei per pastaruosius 15 metų įvykusius politinius, aplinkos ir socialinius pokyčius.

Naujojoje strategijoje taip pat atsižvelgiama į klimato kaitos poveikį trapioms miškų ekosistemoms. Visų pirma, kylanti temperatūra ir sausros pietų Europoje veikia žemiau kalnuose augančių medžių rūšis.

Komisija taip pat paskelbė planą, kad padėtų miško pramonei, ypač medžio apdirbimo ir popieriaus pramonės šakoms, dirbti veiksmingiau. Šiame sektoriuje ES sukurta apie 3,5 mln. darbo vietų, o metinė apyvarta siekia beveik 500 mlrd. eurų, tad Komisija deda ypač daug pastangų, kad jame būtų skatinamas ekonomikos augimas ir kuriamos darbo vietos.

Pranešimas spaudai apie naująją ES miškų strategiją English en

Pranešimas spaudai apie ES miškų pramonei skirtą planą English en

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos