Cosán nascleanúna

An choillearnach a chosaint san AE agus níos faide i gcéin - 24/09/2013

Gathanna gréine na maidine i bhforaois cheobhránach an earraigh

Straitéis nua chun foraoisí a bhainistiú san AE, tabharfaidh sí cosaint don chomhshaol agus beidh sé mar sprioc aici poist nua a chruthú i gceantair tuaithe.

In ainneoin go bhfuil méadú ag teacht ar an dífhoraoisiú ar fud an domhain, clúdaíonn foraoisí níos mó ná 42% d'achar talún an AE fós agus is bithmhais foraoise (adhmad, go bunúsach) a sholáthraíonn a leath den iomlán d'fhuinneamh in-athnuaite an AE.

Chun an acmhainn thábhachtach seo a chosaint, iarrtar i straitéis nua foraoise an AE an choillearnach a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe, agus cumas iomaíochta a fheabhsú agus poist a chruthú ar an mbealach sin. Tá an straitéis ceaptha freisin le mianach saoil shaoránaigh an AE a fheabhsú trí dheiseanna áineasa a fheabhsú agus éiceachórais, bithéagsúlacht agus an comhshaol a chosaint ag an am céanna.

Cur chuige comhleanúnach

Bainfear na spriocanna sin amach trí chur chuige iomlánaíoch i ndáil le foraoisí a bhainistiú, a thabharfaidh le chéile beartais ghaolmhara a bhaineann le forbairt na tuaithe, fiontraíocht, an comhshaol, athrú aeráide, taighde agus forbairt, agus bithfhuinneamh.

Bhí an méid seo le rá ag an gCoimisinéir um Thalmhaíocht agus Forbairt na Tuaithe, Dacian Cioloş, agus an straitéis á seoladh aige: "Is cuid lárnach d'fhorbairt na tuaithe í bainistíocht inbhuanaithe na bhforaoisí, rud a chinntíonn go gcosnaítear na foraoisí, agus tá sí ar cheann de na tosaíochtaí a bhaineann le forbairt na tuaithe agus de phrionsabail na straitéise nua foraoise."

An t-éileamh ar na foraoisí a mhaolú

Toradh ar dhá bhliain de chomhairliúchán agus comhoibriú idir an Coimisiún, na rialtais náisiúnta agus príomhpháirtithe leasmhara is ea foilsiú na straitéise nua seo. Tagann sí in áit straitéis foraoise an AE a ceapadh i 1998 agus tá gá leis an straitéis nua chun aghaidh a thabhairt ar na héilimh bhreise a chuireann an earnáil tráchtála agus an earnáil áineasa ar na foraoisí, agus mar fhreagairt ar athruithe a tháinig ar an bpolaitíocht, ar an gcomhshaol agus ar an tsochaí le 15 bliana anuas.

Cuirtear san áireamh sa straitéis nua freisin, tionchar an athraithe aeráide ar eiceachórais leochaileacha foraoisí. Go háirithe, tá tionchar á imirt ag teochtaí níos airde agus triomach i ndeisceart na hEorpa ar speiceas crann a fhásann ag bun sléibhte.

Tá treoirphlean eisithe ag an gCoimisiún freisin chun cabhrú le héifeachtúlacht na dtionscal foraoisbhunaithe, go háirithe próiseáil adhmaid agus déantús páipéir. Tá os cionn 3.5 milliún duine san AE ag obair san earnáil seo agus bíonn láimhdeachas atá ionann le beagnach €500 billiún aici gach bliain; is ceannródaí í in iarrachtaí an Choimisiúin fás a spreagadh agus poist a chruthú.

Preaseisiúint - straitéis nua foraoise an AE English en

Preaseisiúint - treoirphlean do thionscail foraoise an AE English en

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links