Navigointipolku

EU suojelee metsävaroja - 24/09/2013

Aamuauringon säteitä keväisessä metsässä

EU on julkistanut uuden metsästrategian, jolla halutaan muun muassa edistää ympäristönsuojelua ja maaseudun työllisyyttä.

Vaikka koko maailman mittakaavassa metsät vähenevät, EU:n metsäala on viime vuosikymmeninä jopa kasvanut. EU:n pinta-alasta on metsää yli 42 %, ja metsien biomassa – lähinnä puu – kattaa noin puolet EU:n uusiutuvan energian kokonaiskulutuksesta.

Metsävarojen suojaamiseksi EU on laatinut uuden metsästrategian, jolla pyritään edistämään kestävää metsänhoitoa, parantamaan kilpailukykyä ja luomaan uusia työpaikkoja. Tavoitteena on myös suojella ympäristöä, ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta. Samalla halutaan parantaa EU-kansalaisten elämänlaatua, sillä metsät tarjoavat tärkeitä virkistysmahdollisuuksia.

Monialainen strategia

Uudessa strategiassa metsätaloutta tarkastellaan kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon kaikki siihen vaikuttavat politiikan alat. Niitä ovat esimerkiksi maaseudun kehittäminen, yritys- ja ympäristöpolitiikka, ilmastonmuutoksen torjunta, tutkimustoiminta, kehitysyhteistyö ja bioenergiapolitiikka.

"Kestävällä metsänhoidolla edistetään metsien suojelua. Se on maaseudun kehittämisen keskeinen osatekijä ja yksi uuden metsästrategian periaatteista”, toteaa maaseudun kehittämisestä vastaava EU-komissaari Dacian Cioloş.

Ratkaisuja metsien käytön haasteisiin

Komissio valmisteli uutta metsästrategiaa kaksi vuotta tiiviissä yhteistyössä EU-maiden viranomaisten ja alan intressiryhmien kanssa. Entistä strategiaa on sovellettu vuodesta 1998. Uudistusta tarvitaan, sillä viidessätoista vuodessa poliittinen tilanne, yhteiskunta ja ympäristö ovat muuttuneet suuresti. Metsiä halutaan myös hyödyntää entistä enemmän kaupallisiin tarkoituksiin ja virkistystoimintaan.

Uudistetussa metsästrategiassa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa herkkiin metsäekosysteemeihin. Keskilämpötilan nousu ja kuivuus ovat jo muuttaneet Etelä-Euroopan vuoristoalueiden alimpien vyöhykkeiden puulajistoa.

Komissio on laatinut myös suunnitelman toimista, joiden avulla EU:n metsäteollisuuden eri sektorit, kuten puunjalostus- ja paperiteollisuus, voisivat tehostaa toimintaansa. EU:n metsäala työllistää noin 3,5 miljoonaa ihmistä, ja sen vuotuinen liikevaihto on lähes 500 miljardia euroa. Se on keskeisessä asemassa komission kasvu- ja työllisyyspolitiikassa.

Lehdistötiedote: EU:n metsästrategia

Lehdistötiedote: EU:n metsäteollisuuden kehityssuunnitelma English en

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä