Sti

Beskyttelse af skovområderne i og uden for Europa - 24/09/2013

Morgensolens stråler i en diset forårsskov

EU's nye skovdriftsstrategi sigter mod at beskytte miljøet, samtidig med at der skabes nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Til trods for den stigende tendens i retning af afskovning i verden, dækker skovene mere end 42 % af EU's område, og skovbiomassen (hovedsageligt træ) leverer halvdelen den samlede vedvarende energi i EU.

For at beskytte denne vigtige ressource er målet med EU's nye skovstrategi, at skovområderne drives på bæredygtig vis, hvilket vil bidrage positivt til konkurrenceevnen og skabe flere arbejdspladser. Strategien sigter også mod at give EU-borgerne en bedre livskvalitet ved at øge mulighederne for fritidsaktiviteter, samtidig med at økosystemerne, biodiversiteten og miljøet beskyttes.

Samlet tilgang

Disse mål skal nås gennem en holistisk tilgang til skovdrift, som samler de forskellige politikområder, der har indflydelse på skovene, f.eks. udvikling af landdistrikterne, miljø, klimaændringer, forskning og udvikling og bioenergi.

Ved offentliggørelsen af den nye strategi udtalte EU's kommissær for udvikling af landdistrikterne, Dacian Cioloş: "Bæredygtig skovdrift, som skal hjælpe med at beskytte vores skove, udgør et grundelement i udviklingen af landdistrikterne og er et af principperne i den nye skovstrategi."

Lette presset på skovene

Offentliggørelsen af den nye strategi kommer efter 2 års høringer og samarbejde mellem Kommissionen, de nationale regeringer og de vigtigste interesserede parter. Den erstatter den tidligere EU-skovstrategi, som går tilbage til 1998, og er nødvendig for at imødekomme det stigende erhvervsmæssige og rekreative pres, skovene udsættes for, samt for at tage hensyn til de politiske, miljømæssige og sociale ændringer over de seneste 15 år.

Den nye strategi tager også højde for klimaændringernes indvirkning på skovenes sårbare økosystemer. Navnlig påvirker de stigende temperaturer og tørker i Sydeuropa træsorterne i de lavereliggende bjergområder.

Kommissionen har også fremlagt en plan for at hjælpe de skovbaserede erhverv, navnlig træbearbejdnings- og papirindustrien, til at blive mere effektive. Denne sektor, som tegner sig for godt 3,5 millioner arbejdspladser og en årlig omsætning på knap 500 mia. euro, ligger allerforrest i Kommissionens indsats for at skabe vækst og beskæftigelse.

Pressemeddelelse - Ny EU-skovstrategi English en

Pressemeddelelse - Plan for EU's skovbrugsindustri English en

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links