Cesta

Lepší ochrana a využití lesů v EU - 24/09/2013

Ranní sluneční paprsky v oparu jarního lesa

Novou strategií pro lesní hospodářství EU lépe ochrání životní prostředí a zároveň napomůže vytváření nových pracovních příležitostí ve venkovských oblastech.

Navzdory celosvětovému trendu odlesňování pokrývají lesy stále více než 42 % rozlohy EU a z lesní biomasy (především dřeva) pochází polovina celkové energie vyráběné z obnovitelných zdrojů.

Na ochranu tohoto důležitého zdroje EU připravila novou strategii, která má pomoci dosáhnout toho, aby bylo s lesy nakládáno udržitelným způsobem. Zároveň zlepší konkurenceschopnost Unie a přispěje ke vzniku nových pracovních míst. Dalším cílem strategie je zvýšit kvalitu života občanů Unie tím, že se lépe využije potenciál lesů k rekreačním účelům a zároveň se lépe ochrání ekosystémy, biologická rozmanitost a životní prostředí celkově.

Koordinovaný přístup

Těchto cílů bude dosaženo komplexním přístupem, který sloučí úsilí v souvisejících politických oblastech, jako je rozvoj venkova, podnikání, ochrana životního prostředí, opatření proti změně klimatu, výzkum a vývoj a rozvoj výroby bioenergie.

Evropský komisař pro rozvoj venkova Dacian Cioloş u příležitosti zahájení nové strategie uvedl: „Jedním z hlavních cílů nové strategie je udržitelné hospodaření s lesy, které zajistí jejich ochranu a které má zásadní význam pro rozvoj venkova“.

Naše nároky na lesní hospodářství musí mít nějakou mez

Zveřejnění nové strategie předcházela před dvěma lety konzultace a spolupráce mezi Komisí, orgány členských států a klíčovými zúčastněnými stranami. Novým návrhem se nahrazuje strategie z roku 1998. Její aktualizaci si vyžadovaly rostoucí komerční požadavky, otázky rekreačního využití lesů, jakož i politické, environmentální a sociálních změny z posledních 15 let.

Nová strategie také zohledňuje dopad, jež má na citlivé lesní ekosystémy změna klimatu. Zejména zvyšující se teplota a sucha v jižní Evropě ovlivňují druhovou rozmanitost stromů v nižší nadmořských výškách horských oblastí.

Komise rovněž vydala plán na pomoc odvětvím s lesnictvím spjatým, zejména dřevozpracujícímu průmyslu a papírenství, s cílem zvýšit jejich efektivitu. Lesnímu hospodářství EU vděčí za přibližně 3,5 milionu pracovních míst a roční obrat téměř 500 miliard eur. Komise se na odvětví prioritně zaměřuje v prorůstových opatřeních a podpoře vzniku pracovních míst.

Tisková zpráva – Nová strategie EU v oblasti lesnictví English en

Tisková zpráva – Návrh pro evropské odvětví lesního hospodářství English en

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy