Навигационна пътека

Опазване на горите в Европа и по света - 24/09/2013

Утринно слънце в забулена от мъгла гора през пролетта

Нова стратегия за управление на горите в ЕС ще спомогне за опазване на околната среда и за създаване на нови работни места в селските райони.

Въпреки световната тенденция към обезлесяване, горите покриват над 42 % от територията на ЕС, а горската биомаса (основно дървесина) осигурява половината от общата възобновяема енергия в ЕС.

В новата стратегия на ЕС за горите се призовава за устойчиво управление на горите, повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места, за да се опази този важен ресурс. Друга цел на стратегията е подобряване на качеството на живот на гражданите на ЕС чрез увеличаване на възможностите за отдих, като в същото време се опазват екосистемите, биоразнообразието и околната среда.

Цялостен подход

Тази цел ще бъде постигната чрез цялостен подход към управлението на горите, като се обединят свързани области на политиките за селските райони, предприемачеството, околната среда, изменението на климата, научноизследователската и развойна дейност и биоенергията.

При представянето на новата стратегия комисарят по развитието на селските райони Дачиан Чолош заяви: „Устойчивото управление на горите и тяхното опазване е основен стълб на развитието на селските райони и един от принципите на новата стратегия за горите“.

Намаляване на все по-силния натиск върху горите

Публикуването на новата стратегия последва 2-годишен период на консултации и сътрудничество между Комисията, националните правителства и основни заинтересовани лица. Тя замества стратегия на ЕС за горите от 1998 г. и е необходима, за да се отговори на все по-силния натиск върху горите, свързан с търговията и отдиха, както и на политически, екологични и социални промени през последните 15 години.

В новата стратегия също така се взема предвид ефектът от изменението на климата върху деликатните екосистеми на горите. По-специално, покачващите се температури и сушата в южна Европа се отразяват на дървесните видове в по-ниските планински части.

Комисията също така публикува план, целящ да се помогне на промишлени отрасли в областта на горското стопанство, и по-специално на тези за дървопреработване и производство на хартия, да повишат своята ефективност. В горското стопанство на ЕС са заети около 3,5 млн. души, а годишният му оборот е близо 500 млрд. евро. Секторът е в центъра на усилията на Комисията за създаване на растеж и заетост.

Съобщение за медиите — нова стратегия на ЕС за горите English en

Съобщение за медиите – план за промишлените отрасли в областта на горското стопанство English en

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки