Sökväg

Ett rättvisare och grönare jordbruk - 04/07/2013

Veteax © iStockphoto

EU har enats om en ny jordbrukspolitik från 2014. Huvudpunkterna är stöd till hållbart jordbruk, mer hjälp till unga bönder och en rättvisare fördelning av jordbruksstödet mellan EU-länderna.

EU:s jordbrukspolitik, ofta kallad den gemensamma jordbrukspolitiken, ska garantera bönderna en skälig levnadsstandard och konsumenterna en god livsmedelsförsörjning till rimliga priser.

Politiken omfattar

  • inkomststöd till bönderna – förutsatt att de uppfyller stränga normer för livsmedelssäkerhet, miljöskydd och djurens hälsa och välbefinnande (70 procent av EU:s jordbruksbudget)
  • stabilisering av marknaden när jordbruket drabbas av oväder eller sjukdomar (cirka 10 procent av jordbruksbudgeten)
  • modernisering av jordbruket för att göra det mer konkurrenskraftigt (20 procent av jordbruksbudgeten plus nationell finansiering).

Några av reglerna kommer att ändras i januari 2014. För att få inkomststöd måste bönderna i fortsättningen införa hållbara metoder för att förbättra jordbruksmarken och främja den biologiska mångfalden, diversifieringen av grödor och frisk betesmark.

EU-pengarna ska också fördelas mer rättvist – alla EU-länder ska få minst 75 procent av EU-genomsnittet senast 2019.

Det ska även bli lättare för unga bönder att starta eget. I dag är 30 procent av EU:s bönder över 65 år och bara 6 procent är under 35.

Förutom den hjälp som redan finns ska nya bönder få 25 procents extra inkomststöd de första fem åren.

I och med de nya reglerna får vissa lantbruksorganisationer befogenhet att ingå försäljningsavtal på böndernas vägnar, vilket stärker deras förhandlingsposition.

De nya reglerna börjar gälla 2014. De sista detaljerna kommer att fastställas i förhandlingarna om EU:s totala budget för 2014–2020.

Det finns cirka 12 miljoner heltidsbönder i EU. Jordbruket och livsmedelsindustrin står för 6 procent av EU:s BNP och sysselsätter 46 miljoner människor.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar