Navigacijska pot

Pravičnejše in bolj ekološko kmetijstvo - 04/07/2013

Pšenica © iStockphoto

Dosežen je sporazum o spremembah kmetijske politike, ki bodo začele veljati leta 2014 — podpora trajnostnemu kmetovanju, več pomoči za nove kmete in enakomernejša porazdelitev sredstev med posameznimi državami članicami EU.

Kmetijska politika EU oziroma skupna kmetijska politika je namenjena zagotavljanju dostojnega življenjskega standarda za evropske kmete in zagotavljanju zadostnih količin hrane po dostopnih cenah za državljane.

Sestavni deli politike so:

  • dohodkovna podpora kmetom – pod pogojem, da izpolnjujejo stroge standarde glede varnosti hrane, varstva okolja ter zdravja in dobrega počutja živali (70 % evropskega proračuna za podporo kmetijstvu),
  • stabilizacija trga, kadar je kmetijska pridelava v težavah zaradi slabih vremenskih razmer ali bolezni (približno 10 % proračunskih sredstev EU za podporo kmetijstvu),
  • financiranje modernizacije kmetij za izboljšanje njihove konkurenčnosti (20 % proračunskih sredstev EU za kmetijstvo in dodatna nacionalna sredstva).

Nekatera pravila bodo po sporazumu spremenjena z januarjem 2014. Kmetje, ki se bodo potegovali za dohodkovno podporo, bodo morali uporabljati trajnostne prakse, ki omogočajo kakovost tal, biotsko raznovrstnost, diverzifikacijo posevkov in zdravo travinje.

Reforma bo uvedla bolj pošteno porazdelitev sredstev: nobena država članica EU ne bi smela prejeti manj kot 75 % povprečja EU do leta 2019.

Politiki so se dogovorili tudi o spremembah, ki omogočajo lažji začetek kmetovanja za mlade kmete. Trenutno je 30 % od 12 milijonov evropskih kmetov starejših od 65 let, samo 6 % jih je mlajših od 35 let.

Poleg obstoječe pomoči bodo novi kmeti prvih pet let prejeli dodatnih 25 % sredstev dohodkovne podpore.

Nova pravila bodo tudi okrepila pogajalski položaj kmetov v določenih sektorjih, saj bodo organizacije kmetov pooblaščene, da v njihovem imenu sklenejo prodajne pogodbe.

Nova pravila bodo začela veljati januarja 2014. Zadnja odprta vprašanja bodo obravnavali na pogajanjih o splošnem proračunu EU za obdobje 2014–2020.

V EU je približno 12 milijonov kmetov, ki so polno zaposleni na kmetiji. Kmetijski in agroživilski sektor skupaj predstavljata 6 % BDP Evropske unije in zagotavljata 46 milijonov delovnih mest.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave