Navigačný riadok

Spravodlivejšie a ekologickejšie poľnohospodárstvo - 04/07/2013

Pšenica © iStockphoto

EÚ dospela k dohode o zmenách svojej poľnohospodárskej politiky. Zmeny, medzi ktoré patrí podpora pre udržateľné poľnohospodárstvo, viac pomoci pre nových poľnohospodárov a spravodlivejšie rozdeľovanie finančnej pomoci medzi jednotlivé členské štáty, začnú platiť od roku 2014.

Cieľom poľnohospodárskej politiky EÚ, známej ako spoločná poľnohospodárska politika, je zabezpečiť farmárom slušný životný štandard a Európanom dostatok jedla za prijateľné ceny.

Medzi nástroje politiky patria:

  • podpora príjmov poľnohospodárov, ak spĺňajú prísne normy v oblasti bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia a zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (70 % rozpočtu EÚ na podporu poľnohospodárstva),
  • stabilizovanie trhu v prípadoch, keď sektor postihne zlé počasie alebo choroby (približne 10 % rozpočtu EÚ na podporu poľnohospodárstva),
  • financovanie modernizácie fariem, aby sa stali konkurencieschopnejšími (20 % rozpočtu EÚ na podporu poľnohospodárstva plus vnútroštátne financovanie).

Väčšina nových pravidiel sa na základe dohody začne uplatňovať od januára 2014. Napríklad farmári, ktorí budú chcieť získať prostriedky z rozpočtu, budú musieť prijať udržateľné postupy na podporu kvality pôdy, biodiverzity, diverzifikácie plodín a zdravých pasienkov.

Reforma umožní spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov: nijaký členský štát EÚ by nemal dostať menej ako 75 % priemeru EÚ do roku 2019.

Politici sa tiež dohodli na zmenách, ktoré mladým farmárom uľahčia začatie podnikania. V súčasnosti je 4,5 milióna poľnohospodárov (30 %) starších ako 65 rokov a len 6 % má menej ako 35 rokov.

Noví poľnohospodári získajú popri existujúcich nástrojoch podpory navyše podporu príjmu vo výške 25 % počas prvých piatich rokov.

Nové pravidlá takisto posilnia vyjednávaciu pozíciu poľnohospodárov v určitých sektoroch. Profesijné organizácie, ktoré ich budú zastupovať, získajú právomoc rokovať o predajných zmluvách v mene svojich členov.

Nová poľnohospodárska politika nadobudne účinnosť v januári 2014. O niekoľkých posledných bodoch sa rozhodne v rámci rokovaní o rozpočte EÚ na obdobie 2014 – 2020.

V EÚ pôsobí zhruba 12 miliónov poľnohospodárov pracujúcich na plný úväzok. Poľnohospodárstvo a poľnohospodársko-potravinársky sektor spolu predstavujú 6 % HDP EÚ a poskytujú 46 miliónov pracovných miest.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy