Ścieżka nawigacji

Sprawiedliwsza i bardziej ekologiczna polityka rolna - 04/07/2013

Pszenica © iStockphoto

Osiągnięto porozumienie w sprawie zmian unijnej polityki rolnej, które zaczną być wprowadzane w 2014 r. i będą dotyczyć wsparcia na rzecz zrównoważonego rolnictwa, większej pomocy dla młodych rolników oraz sprawiedliwszego podziału funduszy między państwa członkowskie UE.

Unijna polityka rolna, zwana wspólną polityką rolną, ma zapewnić rolnikom godziwy standard życia, a Europejczykom – wystarczające ilości żywności po przystępnych cenach.

Główne cele wspólnej polityki rolnej są następujące:

  • wspieranie dochodów rolników – pod warunkiem, że przestrzegają oni ścisłych norm dotyczących bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt (płatności te stanowią 70 proc. budżetu unijnej polityki rolnej)
  • stabilizacja rynku w razie wystąpienia złych warunków pogodowych lub chorób (płatności te stanowią około 10 proc. budżetu unijnej polityki rolnej)
  • finansowanie modernizacji gospodarstw rolnych, tak aby stały się bardziej konkurencyjne (płatności te są częściowo finansowane przez państwa członkowskie i stanowią około 20 proc. budżetu unijnej polityki rolnej).

W wyniku tego porozumienia od stycznia 2014 r. niektóre z tych zasad ulegną zmianie. Na przykład, aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia dochodów, rolnicy będą musieli stosować zrównoważone praktyki w zakresie dbałości o jakość gleby, różnorodności biologicznej, dywersyfikacji upraw oraz utrzymywania trwałych użytków zielonych.

Reforma umożliwi również sprawiedliwszy podział funduszy: do 2019 r. żadne państwo członkowskie nie będzie otrzymywać mniej niż 75 proc. średniej unijnej.

Politycy zatwierdzili również zmiany, dzięki którym młodym rolnikom łatwiej będzie rozpocząć działalność. Obecnie 30 proc. z 12 mln rolników w Europie ma powyżej 65 lat, a zaledwie 6 proc. jest w wieku poniżej 35 lat.

Oprócz istniejącej pomocy przez pierwszych 5 lat młodzi rolnicy będą otrzymywać dodatek pomocowy w wysokości 25 proc.

Nowe przepisy przyczynią się także do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej rolników w niektórych sektorach, ponieważ organizacje branżowe będą uprawnione do negocjowania umów sprzedaży w ich imieniu.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2014 r. Kilka innych kwestii zostanie omówionych w ramach negocjacji w sprawie budżetu UE na lata 2014-2020.

W UE 12 milionów rolników pracuje w pełnym wymiarze czasu. Rolnictwo i sektor rolno-spożywczy wytwarzają 6 proc. unijnegoo PKB i oferują 46 mln miejsc pracy.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki