Kruimelpad

Landbouw eerlijker en groener - 04/07/2013

Tarwe © iStockphoto

De EU-landen hebben afgesproken het gemeenschappelijk landbouwbeleid met ingang van 2014 bij te sturen: er komt steun voor duurzame landbouw, meer hulp voor startende boeren en een betere verdeling van de subsidies tussen EU-landen.

Het EU-landbouwbeleid, bekend als het gemeenschappelijk landbouwbeleid, moet boeren een acceptabele levensstandaard garanderen, en de Europese consument voldoende en betaalbaar voedsel.

Wat houdt het beleid in?

  • Inkomensondersteuning voor boeren die voldoen aan strenge normen inzake voedselveiligheid, milieu, diergezondheid en dierenwelzijn (in totaal zo'n 70% van de landbouwbegroting)
  • Stabilisering van de markt als de landbouw wordt getroffen door slecht weer of de uitbraak van ziektes (ongeveer 10% van de uitgaven)
  • Modernisering van landbouwbedrijven om ze beter te laten concurreren (20% van het EU-landbouwgeld, aangevuld met nationale middelen)

Sommige regels zullen al in januari 2014 veranderen. Om in aanmerking te komen voor inkomenssteun moeten boeren bijvoorbeeld duurzamer gaan werken met het oog op de bodemkwaliteit, biodiversiteit, diversifiëring van de gewassen en gezond grasland.

Door de hervorming worden ook de financiële middelen eerlijker verdeeld: uiterlijk in 2019 krijgt elk EU-land minstens 75% van het EU-gemiddelde aan steun.

De EU-landen zijn het ook eens geworden over een extra duwtje in de rug voor jonge boeren. Momenteel is 30% van de 4,5 miljoen boeren in Europa ouder dan 65, en maar 6% jonger dan 35 jaar.

Naast de bestaande hulp krijgen startende landbouwers vijf jaar lang 25% extra inkomenssteun.

Dankzij de hervorming krijgen boeren in bepaalde sectoren ook een sterkere onderhandelingspositie doordat beroepsorganisaties voortaan namens hen mogen onderhandelen over verkoopovereenkomsten.

De nieuwe regels treden op 1 januari 2014 in werking. Over enkele punten moet nog worden onderhandeld in het kader van de EU-begroting voor 2014-2020.

Er zijn ongeveer 12 miljoen full-time boeren in de EU. Samen met de levensmiddelensector is de landbouw goed voor 6% van het bbp en 46 miljoen banen.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links