Cosán nascleanúna

Feirmeoireacht níos féaráilte agus níos glaise - 04/07/2013

Cruithneacht © iStockphoto

Comhaontú i leith athruithe a dhéanamh ar bheartas talmhaíochta an AE ó 2014 ar aghaidh – an fheoirmeoireacht inbhuanaithe a chur chun cinn, breis cabhrach a thabhairt d'fheoirmeoirí nua, agus maoiniú a leithdháileadh ar bhealach níos féaráilte idir tíortha an AE.

Tá an Comhbheartas Talmhaíochta, is é sin beartas talmhaíochta an AE, ceaptha féachaint chuige go mbeidh caighdeán maireachtála réasúnta ag feirmeoirí agus go mbeidh a ndóthain bia ag muintir na hEorpa — agus an bia sin ar díol ar phraghas réasúnta.

Seo príomhghnéithe an CBT:

  • treisítear le hioncam feirmeoirí – ar chuntar go gcloínn siad le dianchaighdeáin maidir le sábháilteacht bia, cosaint an chomhshaoil agus sláinte agus leas ainmhithe. (70% de chaiteachas an AE ar an bhfeirmeoireacht.)
  • cobhsaítear an margadh nuair a bhuaileann doineann nó galair earnáil na feirmeoireachta. (Tuairim is 10% de chaiteachas an AE ar an bhfeirmeoireacht.)
  • maoinítear nuachóiriú feirmeacha ionas go mbeidh siad níos iomaíche. (20% de chaiteachas an AE ar an bhfeirmeoireacht, mar aon le maoiniú breise a thugann na Ballstáit.)

De thoradh an chomhaontaithe atá déanta, tiocfaidh athruithe i bhfeidhm ar roinnt rialacha in Eanáir 2014. Cuir i gcás, feirmeoirí ar mian leo a bheith incháilithe d'fhorlíonadh ioncaim, beidh orthu cleachtais inbhuanaithe a tharraingt chucu chun mianach na hithreach a chosaint agus chun an bhithéagsúlacht, éagsúlú barr agus féarach folláin a chur chun cinn.

Fágfaidh an leasú sin go mbeidh leithdháileadh an mhaoinithe níos féaráilte: faoin mbliain 2019 ní ceart go bhfaigheadh aon tír san AE níos lú ná 75% den mheánmhéid maoiniúcháin ón AE.

Ina theannta sin, tá cinneadh déanta ag na polaiteoirí athruithe a dhéanamh ar an CBT a dhéanfaidh éascaíocht d'fheirmeoirí óga dul i gceann na feirmeoireachta. I láthair na huaire, tá 30% den 12 milliún feirmeoir atá san Eoraip os cionn 65 bliain d'aois, agus níl ach 6% díobh faoi bhun 35 bliain d'aois.

Chomh maith leis an gcúnamh atá ar fáil faoi láthair, tabharfar forlíonadh ioncaim 25% níos mó d'fheirmeoirí óga le linn na chéad chúig bliana oibre.

Lena chois sin, neartóidh rialacha nua ar chumas caibidlíochta feirmeoirí in earnálacha áirithe trí chumacht a thabhairt d'eagraíochtaí gairmiúla comhaontuithe díolacháin a dhéanamh thar a gceann.

Tiocfaidh na rialacha nua i bhfeidhm in Eanáir 2014. Tá dornán beag pointí fós le réiteach agus socrófar iad le linn na caibidlíochta ginearálta ar bhuiséad an AE don tréimhse 2014–2020.

Tá tuairim is 12 milliún feirmeoir lánaimseartha san AE. Baineann 6% d'olltáirgeacht intíre an AE agus 46 milliún post le hearnáil na talmhaíochta agus earnáil an agraibhia in éineacht.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links