Navigointipolku

Vihreämpää viljelyä ja tasapuolisempaa rahoitusta - 04/07/2013

Vehnäpelto © iStockphoto

EU on päässyt yhteisymmärrykseen maatalouspolitiikkansa uudistamisesta. Vuodesta 2014 painopisteitä ovat kestävän viljelyn tukeminen, uusien viljelijöiden avustaminen sekä rahoituksen tasavertaisempi jakautuminen EU-maiden kesken.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on varmistaa viljelijöiden kohtuullinen tulotaso sekä elintarvikkeiden riittävä ja kohtuuhintainen tarjonta.

Politiikkaa harjoitetaan seuraavin keinoin:

  • tulotuki viljelijöille – edellyttäen, että he täyttävät tiukat elintarvikkeiden turvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat vaatimukset (tämän tuen osuus EU:n maatalousbudjetista on noin 70 %.)
  • markkinoiden tasapainottaminen, kun huonot sääolosuhteet tai taudit hankaloittavat maatalouden toimintaa (osuus EU:n maatalousbudjetista noin 10 %)
  • maatilojen uudenaikaistamisen rahoittaminen niiden kilpailukyvyn parantamiseksi (osuus EU:n maatalousbudjetista on noin 20 %; tähän annetaan lisäksi kansallista rahoitusta).

Nyt tehdyllä sopimuksella muutetaan osaa maatalouspolitiikan säännöistä tammikuusta 2014 alkaen. Esimerkiksi tulotuen saaminen edellyttää, että viljelijä ottaa käyttöön kestäviä tuotantomenetelmiä, joilla voidaan parantaa maaperän laatua, tukea biologista monimuotoisuutta, monipuolistaa viljelyä ja säilyttää laidunmaita.

Uudistus muuttaa myös rahoituksen jakautumista tasapuolisemmaksi: vuoteen 2019 mennessä tuki on kaikissa EU-maissa vähintään 75 % EU:n keskiarvosta.

Lisäksi on päätetty auttaa nuoria viljelijöitä helpottamalla maatilan perustamista. Tällä hetkellä 30 % eurooppalaisista maanviljelijöistä on yli 65-vuotiaita ja ainoastaan 6 % alle 35-vuotiaita.

Perustuen lisäksi uusille viljelijöille maksetaan ensimmäisten viiden toimintavuoden aikana 25 % suuruinen lisätuki.

Uudet säännöt myös vahvistavat viljelijöiden neuvotteluasemaa tietyillä aloilla antamalla ammatillisille organisaatioille valtuudet tehdä myyntisopimuksia heidän puolestaan.

Uudet säännöt tulevat voimaan tammikuussa 2014. Muutamasta asiakohdasta sovitaan vielä erikseen neuvoteltaessa EU:n kokonaisbudjetista vuosille 2014–2020.

EU:ssa on noin 12 miljoonaa päätoimista viljelijää. Maanviljely ja elintarviketeollisuus muodostavat yhdessä 6 % EU:n BKT:stä ja ne tarjoavat 46 miljoonaa työpaikkaa.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä