Διαδρομή πλοήγησης

Για μια πιο δίκαιη και πράσινη γεωργία - 04/07/2013

Χωράφι σπαρμένο με σιτάρι © iStockphoto

Επιτεύχθηκε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ από το 2014: στήριξη της βιώσιμης γεωργίας, μεγαλύτερη βοήθεια σε νέους γεωργούς και πιο δίκαιη κατανομή των χρηματοδοτήσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ, γνωστή ως κοινή γεωργική πολιτική, σκοπό έχει να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους αγρότες και επάρκεια τροφίμων σε προσιτές τιμές για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η πολιτική έχει τρία βασικά σκέλη:

  • στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί πληρούν ορισμένα αυστηρά πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων (70% του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη γεωργία)
  • σταθεροποίηση της αγοράς όταν η γεωργία πλήττεται από κακές καιρικές συνθήκες ή ασθένειες (περίπου το 10% του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη γεωργία)
  • χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να αυτές να γίνουν πιο ανταγωνιστικές (20% του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη γεωργία).

Σε συνέχεια της συμφωνίας, από τον Ιανουάριο του 2014 ορισμένοι κανόνες θα αλλάξουν. Για παράδειγμα, προϋπόθεση για την εισοδηματική στήριξη των αγροτών θα είναι η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών που στοχεύουν στην ποιότητα του εδάφους, τη βιοποικιλότητα, τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και την καλή κατάσταση των χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Επίσης, χάρη στη μεταρρύθμιση, η κατανομή των χρηματοδοτήσεων θα γίνει δικαιότερη: μέχρι το 2019 καμία χώρα της ΕΕ δεν θα πρέπει να λαμβάνει χρηματοδότηση κατώτερη από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ.

Οι πολιτικοί ιθύνοντες συμφώνησαν επίσης σε τροποποιήσεις που διευκολύνουν το ξεκίνημα των νέων γεωργών. Σήμερα το 30% των 12 εκατομμυρίων γεωργών της Ευρώπης είναι άνω των 65 ετών, ενώ μόνο το 6% είναι κάτω των 35.

Πέραν των εισοδηματικών ενισχύσεων που χορηγούνται ήδη, οι νέοι γεωργοί θα λαμβάνουν ένα επιπλέον 25% για τα πρώτα πέντε χρόνια.

Νέοι κανόνες θα ενισχύσουν επίσης τη διαπραγματευτική θέση των αγροτών σε ορισμένους τομείς δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματικές οργανώσεις να συνάπτουν συμφωνίες πωλήσεων για λογαριασμό των αγροτών.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2014. Ορισμένες τελικές ρυθμίσεις θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο των ευρύτερων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ (2014-2020).

Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 12 εκατομμύρια άτομα που ασχολούνται αποκλειστικά με τη γεωργία. Η γεωργία και τα γεωργικά είδη διατροφής αντιπροσωπεύουν μαζί το 6% του ΑΕΠ της ΕΕ και παρέχουν 46 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι