Навигационна пътека

По-справедливо и по-екологично селско стопанство - 04/07/2013

Пшеница © iStockphoto

Постигнато е споразумение за промени в селскостопанската политика на ЕС от 2014 г. — подкрепа за устойчиво земеделие, повече помощ за нови фермери и по-равномерно разпределяне на средствата между страните от ЕС.

Политиката на ЕС в областта на земеделието, наричана Обща селскостопанска политика, има за цел да осигури достоен жизнен стандарт на фермерите и достатъчно храна на достъпни цени за европейците.

Политиката работи чрез:

  • подкрепа за доходите на фермерите – при условие, че те спазват строги стандарти за безопасността на храните, опазването на околната среда и здравето и хуманното отношение към животните. (70 % от бюджета на ЕС за подкрепа на селското стопанство).
  • стабилизиране на пазара, когато земеделието е засегнато от лошо време или болести (около 10 % от разходите за подпомагане на селското стопанство).
  • финансиране на модернизирането на фермите, за да станат по-конкурентни (20 % от помощта на ЕС за земеделието, допълва се с национално финансиране).

В резултат от споразумението някои от правилата ще се променят от януари 2014 г. Например за да имат право на подпомагане на доходите, фермерите ще трябва да възприемат устойчиви практики, благоприятстващи качеството на почвата, биоразнообразието, диверсифицирането на посевите и доброто състояние на пасищата.

В резултат на реформата разпределянето на финансирането ще е по-справедливо: до 2019 г. нито една страна от ЕС няма да получава по-малко от 75 % от средното за ЕС.

Политиците се споразумяха и за промени, които улесняват започването на работа от млади фермери. В момента 30 % от 12-те милиона фермери в ЕС са на възраст над 65 години, а едва 6 % са на възраст под 35 години.

В добавка към съществуващата помощ, новите фермери ще получават допълнителна подкрепа на доходите си в размер на 25 % през първите пет години.

С нови правила ще бъдат подсилени преговорните позиции на фермерите в някои сектори, като се дадат на професионални организации правомощия да уреждат споразумения за продажба от тяхно име.

Новите правила ще влязат в сила през януари 2014 г. По няколко последни пункта ще бъде постигната договореност по време на преговорите по общия бюджет на ЕС за 2014-2020 г.

В ЕС има около 12 милиона фермери, работещи на пълно работно време. Селскостопанският и хранително-вкусовият сектори заедно имат дял от 6 % в БВП на ЕС и осигуряват 46 милиона работни места.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки