Cosán nascleanúna

Bó agus clib i ngach cluas © an AE

Tá an Coimisiún ag féachaint le tomaltóirí a chosaint agus le sláine an bhia phacáistithe a dhíoltar san AE a chinntiú. An rud atá luaite ar an lipéad, sin an rud ba cheart a bheith sa táirge.

Tá rialacha an AE maidir le sábháilteacht bia agus cosaint tomhaltóirí soiléir: ní mór a chur in iúl do thomhaltóirí céard atá siad a cheannach agus gach comhábhar a lua ar lipéad na pacáistíochta.

Nuair a aimsíodh feoil chapaill i dtáirgí nach raibh ach mairteoil iontu de réir an lipéid, léiríodh nach gcloítear i gcónaí leis an mbunriail sin. Is féidir feoil chapaill a dhíol san AE, ach dála gach comhábhair eile, ní mór í a lua ar an lipéad.

Tá na Ballstáit i mbun oibre féachaint chuige go mbainfear de na seilfeanna gach táirge ar a bhfuil lipéadú contráilte.

Is iad údaráis na Ríochta Aontaithe a chéadchuir an Coimisiún ar an eolas i dtaobh na ceiste seo, an 8 Feabhra. Cuireadh foláireamh chuig Ballstáit uile an AE tríd an ngréasán faisnéise maidir le sábháilteacht bia English . Nuair a thosaigh na Ballstáit ar thástálacha a dhéanamh, d'aimsigh siad go leor cineálacha táirgí a raibh feoil chapaill truaillmheasctha iontu.

Céard atá an AE a dhéanamh?

Tá plean don AE ullmhaithe ag an gCoimisiún comhordú a dhéanamh ar chlár tástálacha a mhairfidh mí féachaint feoil chapaill neamhdhearbhaithe agus feoil chapaill ina bhfuil an pianmhúchán feiniolbútasón a aimsiú. Tá sé mídhleathach feiniolbútasón a thabhairt d'ainmhithe atá ceaptha lena ndíol mar bhia do dhaoine.

An 15 Feabhra ghlac na rialtais náisiúnta leis an bplean agus leis an bhféidearthacht tástálacha a dhéanamh ar feadh míosa eile.

Céard atá beartaithe ag an AE a dhéanamh amach anseo?

Ón 13 Nollaig 2014 amach, de réir rialacha an AE, caithfear a lua ar lipéid an ó ainmhí den sórt céanna a tháinig aon phróitéiní a chuirfear le táirgí feola.

Tá an Coimisiún ar tí moltaí a dhéanamh maidir leis na nithe seo:

  • na pionóis atá ann san AE as calaois a dhéanamh sa slabhra soláthair a chur ar aon dul le chéile
  • rialacha an AE maidir le háit tionscnaimh cineálacha bia a leathnú chun níos mó cineálacha bia a chlúdach (e.g. uibheacha, mil, agus mairteoil as tíortha nach bhfuil san AE), gach sórt feola san áireamh.

Ní haon dóigh é feabhas a chur ar lipéadú le féachaint chuige go bhfuil bia atá ar fáil ar an margadh sábháilte. De réir an dlí ní ceadmhach ag táirgeoirí agus ag miondíoltóirí ach bia sábháilte a dhíol.

Is éard is feidhm le lipéadú níos fearr ar tháirgí bia é a chur ar a gcumas do thomhaltóirí a bheith eolach faoin sórt bia atá siad a cheannach agus conas é a chaitheamh go sábháilte.

Breis eolais faoi rialacha an AE maidir le sábháilteacht bia danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links