Navigointipolku

Lehmä, jolla on korvamerkki kummassakin korvassa © EU

Komissio haluaa tehostaa kuluttajansuojaa ja varmistaa EU:ssa myytävien elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen oikeellisuuden.

EU:n elintarviketurvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö on yksiselitteinen: kuluttajien on tiedettävä, mitä he ostavat, ja kaikki valmistusaineet on ilmoitettava tuoteselosteessa.

Esiin on kuitenkin tullut useita tapauksia, joissa naudanlihavalmisteina markkinoidut tuotteet ovatkin sisältäneet hevosenlihaa, joten on ilmeistä, että lainsäädännön perusvaatimuksia ei noudateta kaikkialla. Hevosenlihan myynti on sallittua EU:ssa, mutta se on ilmoitettava pakkausten tuotemerkinnöissä samaan tapaan kuin kaikki muutkin ainesosat.

EU-maat ovat tehostaneet toimiaan varmistaakseen, että kaikki virheellisillä pakkausmerkinnöillä varustetut tuotteet vedetään myynnistä.

Komissio sai ensimmäiset ilmoitukset hevosenlihasta Britannian viranomaisilta 8.2.2013. Asiasta tiedotettiin kaikille EU-maille EU:n elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän English välityksellä. Kun elintarvikkeita alettiin analysoida eri maissa, löytyi monista lihavalmisteista hevosenlihaa, josta ei ollut ilmoitettu tuoteselosteessa.

EU:n toimet

Komissio laati koko EU:n kattavan suunnitelman, jonka mukaisesti se koordinoi kuukauden kestäviä tuoteanalyyseja, joissa etsitään tuotteista hevosenlihaa ja selvitetään erityisesti, onko hevosenlihassa fenyylibutatsoni-kipulääkejäämiä. Tätä kipulääkettä ei lain mukaan saa antaa eläimille, jotka myydään ihmisravinnoksi.

EU-maiden hallitukset hyväksyivät suunnitelman 15.2.2013 sillä varauksella, että testausjaksoa saatetaan joutua pidentämään kuukaudella.

Jatkotoimet

EU-sääntöjä muutetaan siten, että 13.12.2014 alkaen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava, onko lihatuotteisiin mahdollisesti lisätty proteiini peräisin samasta eläinlajista.

Komissio aikoo esittää sääntelyyn mm. seuraavia muutoksia:

  • elintarvikeketjussa ilmenneistä petoksista aiheutuvien seuraamusten yhdenmukaistamista on parannettava
  • elintarvikkeiden alkuperän ilmoittamista koskevia EU-sääntöjä laajennetaan entistä useampiin elintarvikkeisiin, mm. kaikkeen lihaan (nyt ne koskevat ensi sijassa EU:n ulkopuolelta tuotavia kanamunia, hunajaa ja naudanlihaa).

Tarve pakkausmerkintöjen parantamiseen ei johdu siitä, että markkinoilla olevien elintarvikkeiden turvallisuuden varmistaminen vaatisi sitä. Lain mukaanhan tuottajat ja jälleenmyyjät eivät saa myydä muita kuin turvallisia elintarvikkeita.

Toimenpiteiden tarkoituksena on auttaa kuluttajia tekemään oikeaan tietoon perustuvia valintoja ruokaa ostaessaan ja käyttäessään.

EU:n elintarviketurvallisuuslainsäädäntö – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä