Sökväg

Ekologisk mat – tyck till om EU:s regler - 16/01/2013

EU:s ekologiska logotyp: 12 vita stjärnor i form av ett löv mot en grön bakgrund© EU

EU-kommissionen vill veta hur du tror att man bäst uppmuntrar det ekologiska jordbruket i EU.

Stränga EU-regler för ekologiska livsmedel ska öka konsumenternas förtroende och främja det ekologiska jordbruket i EU. Det ekologiska jordbruket skyddar marken och den biologiska mångfalden och bidrar till ett bra djurskydd.

I dag är runt 2 procent av den mat som konsumenterna i EU köper ekologisk. Cirka 200 000 gårdar (2 procent av alla gårdar) bedriver ekologisk odling.

Därför vill kommissionen hitta sätt att förbättra EU:s regler på området och öka efterfrågan på ekologiska varor. I samrådet tar man upp sex centrala frågor:

  • Hur kan regelverket förenklas utan att normerna urvattnas?
  • Hur ska man sörja för att genetiskt modifierade organismer (GMO) – som är förbjudna enligt dagens regler – inte oavsiktligt kommer in i den ekologiska livsmedelskedjan?
  • Kan man främja ekologiska varor genom regler för märkning (t.ex. genom den obligatoriska märkningen av alla ekologiska varor från EU med EU:s logotyp)?
  • Behöver kontrollerna skärpas för att förebygga bedrägerier?
  • Hur kan de gällande importreglerna ändras så att man kommer till rätta med bristerna?

Webbsamrådet pågår till den 10 april 2013. De inkomna synpunkterna ska tjäna som underlag för beslut om vad som måste göras. Enligt planerna ska kommissionen lägga fram förslag till nya regler i slutet av 2013.

En matvara får bara kallas ekologisk om minst 95 procent av jordbruksråvarorna är ekologiska. Det ekologiska jordbruket respekterar miljön och djurens välbefinnande. Bönderna ska undvika eller skära ner sin användning av syntetiska kemikalier, t.ex. gödningsmedel, bekämpningsmedel, tillsatser och läkemedel.

För att importerade varor ska räknas som ekologiska måste producentlandets regler och kontrollmyndigheter ha godkänts av EU som likvärdiga med de som finns här.

För att få använda EU:s ekologiska logotyp måste tillverkarna märka produkten med kontrollmyndighetens kodnummer och namnet på den producent eller distributör som senast hanterade varan. Nationella ekomärkningar får användas parallellt med EU:s märkning.

Läs mer om ekologiskt jordbruk i EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar