Navigačný riadok

Logo pre ekologické výrobky: 12 hviezdičiek v tvare listu na zelenom pozadí © EÚ

Zaujímame sa o váš názor na to, ako čo najlepšie podporovať ekologickú výrobu v Európe.

Prísne celoeurópske pravidlá pre ekologické potraviny a nápoje majú posilniť dôveru spotrebiteľov a propagovať európske ekologické poľnohospodárstvo, starostlivosť ekologických poľnohospodárov o pôdu, biodiverzitu a vysokú úroveň ochrany zvierat.

Z celkového množstva potravín zakúpených spotrebiteľmi v EÚ predstavujú v súčasnosti 2 % potraviny, ktoré majú osvedčenie, že sú ekologické. Za ekologické sa považuje 200 000 poľnohospodárskych fariem (2 % z celkového počtu).

V súčasnosti Komisia hľadá spôsoby, ako zlepšiť ekologické pravidlá EÚ a ešte viac zvýšiť dopyt. Ako súčasť tohto procesu nás zaujíma váš názor na to, ako:

  • zjednodušiť pravidlá a zároveň zabezpečiť, aby nedošlo k oslabeniu noriem;
  • zabezpečiť, aby sa geneticky modifikované organizmy (GMO), ktoré pravidlá zakazujú, nedostali ani náhodne do potravinového reťazca ekologických potravín;
  • podporiť ekologické výrobky prostredníctvom pravidiel označovania (najmä povinné používanie európskeho loga na všetkých ekologických výrobkoch pochádzajúcich z EÚ);
  • sprísniť kontroly, aby sa zabránilo podvodom;
  • riešiť nedostatky v súčasných dovozných pravidlách.

Online konzultácia bude prebiehať do 10. apríla 2013. Prijaté pripomienky poslúžia ako podklad pre rozhodnutie o ďalších krokoch. Komisia plánuje predložiť návrhy o možnej zmene týchto pravidiel koncom roka 2013.

V súčasnosti možno ako ekologické označiť potraviny, ak je aspoň 95 % ich poľnohospodárskych zložiek ekologických. Ekologické poľnohospodárstvo kladie dôraz na ochranu životného prostredia a dobré životné podmienky zvierat. Farmári sa musia vyvarovať používania syntetických chemikálií, ako sú hnojivá, pesticídy, doplnkové látky a liečivá, alebo ju drasticky znížiť.

Nato, aby boli dovezené potraviny uznané za ekologické, musia byť predpisy týkajúce sa ekologických výrobkov a certifikačné orgány krajín pôvodu uznané ako ekvivalentné s normami EÚ.

Pri používaní loga EÚ pre ekologické výrobky musia výrobcovia takisto uvádzať referenčné číslo certifikačného orgánu, ktorý značku vydal, a označenie výrobcu, spracovateľa a distribútora, ktorý naposledy s výrobkom disponoval. Spoločne s logom EÚ je možné používať vnútroštátne označenia osvedčujúce ekologické výrobky.

Viac o ekologickom poľnohospodárstve v EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy