Ścieżka nawigacji

Ekologiczna żywność – konsultacje w sprawie unijnych przepisów - 16/01/2013

Logo ekologiczne: 12 białych gwiazdek tworzących zarys liścia na zielonym tle © UE

Jak skutecznie wspierać rolnictwo ekologiczne w Europie − podziel się z nami swoją opinią!

Surowe przepisy unijne dotyczące żywności ekologicznej mają zwiększyć zaufanie konsumentów i promować ochronę ziemi, bioróżnorodności i wysokich standardów ochrony zwierząt przez europejskich rolników ekologicznych.

Aktualnie w Europie około 2 proc. żywności, jaką kupują konsumenci unijni, to certyfikowane produkty ekologiczne. Gospodarstw ekologicznych jest około 200 tys. i stanowią one 2 proc. wszystkich gospodarstw.

Komisja zastanawia się, jak udoskonalić unijne przepisy w sprawie żywności ekologicznej i sprawić, by popyt na nią był jeszcze większy. Konsultacje obejmują następujące tematy:

  • uproszczenie ram prawnych – przy równoczesnym zagwarantowaniu, by nie stały się one zbyt łagodne
  • zagwarantowanie, że organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) – które zgodnie z przepisami są nielegalne – nie trafią przez przypadek do łańcucha żywności ekologicznej
  • promowanie produktów ekologicznych za pomocą reguł dotyczących etykietowania (zwłaszcza obowiązkowego stosowania europejskiego logo na wszystkich produktach ekologicznych wytwarzanych w UE)
  • aktualizacja planu działania Komisji na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego z 2004 r.
  • wzmocnienie kontroli w celu zapobiegania nadużyciom finansowym
  • skorygowanie niedociągnięć w obowiązujących przepisach dotyczących importu.

Konsultacje online potrwają do 10 kwietnia 2013 r. Na podstawie nadesłanych odpowiedzi podjęte zostaną decyzje o kolejnych działaniach. Komisja zamierza przedstawić propozycje dotyczące zmiany przepisów pod koniec 2013 r.

Produkt spożywczy można uznać za ekologiczny tylko wówczas, gdy co najmniej 95 proc. jego składników to składniki ekologiczne. Ekologiczne rolnictwo kładzie nacisk na ochronę środowiska i na dobrostan zwierząt. Prowadzący ekologiczną produkcję rolnicy muszą unikać stosowania nawozów sztucznych, środków owadobójczych, dodatków do żywności i leków dla zwierząt, lub co najmniej zasadniczo ograniczyć ich wykorzystanie.

Zanim dopuszczony zostanie import produktów ekologicznych z kraju spoza Unii, jego przepisy oraz instytucje wydające odpowiednie poświadczenia muszą zostać uznane za zgodne z normami UE.

Na towarach opatrzonych unijnym logo wytwórcy mają obowiązek umieścić również numer referencyjny instytucji, która wydała odpowiednie poświadczenie, oraz nazwę producenta, przetwórcy lub dystrybutora, który jako ostatni miał kontakt z danym produktem. Obok logo UE można również umieszczać znaki potwierdzające krajowe świadectwa ekologiczne.

Więcej informacji o rolnictwie ekologicznym w UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki