Kruimelpad

EU-logo voor bioproducten: 12 witte sterren in de vorm van een blad op een groene achtergrond © EU

De EU vraagt uw mening over hoe we de bioproductie in Europa kunnen stimuleren.

Strikte EU-regels voor biologische voedingsmiddelen kunnen meer vertrouwen scheppen bij consumenten en zijn een duwtje in de rug van de Europese bioboeren voor de aandacht die zij besteden aan de bodem, de biodiversiteit en het dierenwelzijn.

Momenteel is ongeveer 2% van de in de EU verkochte levensmiddelen gelabeld als biologisch. 200 000 boerderijen in Europa (2%) worden als biologisch beschouwd.

De Commissie wil de regels voor biovoeding verbeteren en de vraag stimuleren. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. We willen u vragen hoe we:

  • de regels kunnen vereenvoudigen zonder afbreuk te doen aan de normen
  • kunnen voorkomen dat genetisch gemodificeerde organismen (ggo's), die verboden zijn onder de huidige regels, toch per ongeluk in de biologische voedselketen terechtkomen
  • bioproducten kunnen promoten via regels voor etikettering (wat vindt u bijvoorbeeld van het verplicht gebruik van het Europees biolabel op alle in de EU geproduceerde bioproducten?)
  • het actieplan 2004 voor de ontwikkeling van de biolandbouw kunnen updaten
  • de controle op fraude kunnen aanscherpen
  • lacunes in de huidige invoerregels kunnen verhelpen.

De onlineraadpleging loopt tot 10 april 2013. Uw antwoorden worden meegenomen in de volgende fasen van de besluitvorming. De Commissie wil eind 2013 voorstellen tot wijziging van de regels op tafel leggen.

Voedingsmiddelen worden momenteel beschouwd als biologisch als minstens 95% van de uit landbouw afkomstige ingrediënten biologisch zijn. Biologische landbouw heeft veel aandacht voor milieubescherming en dierenwelzijn. Bioboeren gebruiken synthetische chemicaliën, zoals meststoffen, pesticiden, additieven en geneesmiddelen, niet of althans veel minder.

Geïmporteerde voedingsmiddelen kunnen alleen als biologisch worden erkend als de regelgeving en de certificeringsdienst van het land van herkomst aan EU-normen beantwoorden.

Als producenten het EU-logo voor biologische producten gebruiken, moeten zij ook het referentienummer vermelden van de bevoegde dienst, en de naam van de producent, verwerker of verdeler die het product het laatst heeft behandeld. Er kunnen ook nog nationale biolabels worden gebruikt naast het EU-logo.

Meer over biologische landbouw in de EU

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links