Navigācijas ceļš

Bioloģiskas pārtikas logotips: 12 baltas zvaigznes, kas uz zaļa fona veido lapas kontūru © ES

Mēs gribam uzzināt jūsu viedokli par to, kā vislabāk veicināt bioloģiskās pārtikas ražošanu Eiropā.

Pašlaik jau ir spēkā ES noteikumi attiecībā uz bioloģisku pārtiku un dzērieniem. Šo noteikumu mērķis ir vairot patērētāju uzticēšanos un atbalstīt Eiropas bioloģiskos lauksaimniekus, lai viņi rūpētos par savu zemi, bioloģisko daudzveidību un ievērotu augstus dzīvnieku aizsardzības standartus.

Tagad apmēram 2 % pārtikas, ko iegādājas ES patērētāji, ir sertificēta kā bioloģiska, un 200 000 saimniecību (2 % no kopskaita) atzītas par bioloģiskām.

Nu Komisija apsver, kā uzlabot ES noteikumus par bioloģisko lauksaimniecību un vēl vairāk stimulēt pieprasījumu. Sabiedrības uzklausīšana ir šā procesa sastāvdaļa. Tāpēc mēs gribētu uzzināt jūsu viedokli par šādiem jautājumiem:

  • kā noteikumus vienkāršot, tomēr tos nepadarot mazāk stingrus;
  • kā nodrošināt to, ka ģenētiski modificēti organismi, kuri ES noteikumos pašlaik ir aizliegti, nejauši nenokļūtu bioloģiskās pārtikas ķēdē;
  • kā ar marķējumu popularizēt bioloģiskām metodēm saražotas preces (jo īpaši mūs interesē jūsu viedoklis par īpaša ES logotipa obligātu lietošanu uz visām ES saražotajām bioloģiskajām precēm);
  • kā pastiprināt kontroli, lai nepieļautu krāpšanos;
  • kā novērst pašreizējo importa noteikumu nepilnības.

Tīmeklī notiekošā apspriešana turpinās līdz 2013. gada 10. aprīlim. Saņemtās atbildes ņems vērā, lemjot par to, kā rīkoties tālāk. Komisija ir ieplānojusi līdz 2013. gada beigām iesniegt priekšlikumus par to, kādas izmaiņas noteikumos būtu jāveic.

Pašlaik pārtiku drīkst saukt par bioloģisku tad, ja vismaz 95 % no tajā ietilpstošajām sastāvdaļām ir saražoti ar bioloģiskām metodēm. Bioloģiskajā lauksaimniecībā īpašu uzmanību pievērš dabas aizsardzībai un dzīvnieku labturībai. Lauksaimniekiem ir jāizvairās no sintētisku ķimikāliju, piemēram, mēslojuma, pesticīdu, piedevu un medikamentu lietošanas, vai šādu vielu lietojums ļoti jāierobežo.

Importētu pārtiku par bioloģisku atzīst tad, ja ražotājvalsts noteikumi par bioloģisku pārtiku un sertifikācijas iestādes ir atzīti par ekvivalentiem ES standartiem.

Izmantojot ES bioloģiskas pārtikas logotipu, ražotājiem ir jānorāda arī sertificētājiestādes piešķirtais atsauces numurs, kā arī ražotāja, apstrādātāja un izplatītāja (kurš preci apstrādājis pēdējais) nosaukums. Līdztekus ES logotipam drīkst izmantot arī dalībvalstu pieņemtos sertifikācijas logotipus.

Sīkāk par bioloģisko lauksaimniecību ES

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites