Cesta

Logo pro bioprodukty: 12 bílých hvězd ve tvaru listu na zeleném pozadí © EU

Chceme slyšet váš názor na to, jak nejlépe podporovat ekologickou produkci v Evropě.

Přísná pravidla EU pro ekologické potraviny a nápoje mají za cíl posílit důvěru spotřebitelů a podpořit ekologické zemědělce v Evropě. Rovněž se zaměřují na péči o půdu, biologickou rozmanitost a vysokou úroveň ochrany zvířat.

V současné době jsou jako ekologické certifikovány přibližně 2 % potravin zakoupených spotřebiteli v EU. Za ekologické je považováno okolo 200 000 zemědělských podniků (2 % z celkového počtu).

Komise nyní hledá způsoby, jak pravidla EU zlepšit a zvýšit poptávku. Proto chceme slyšet váš názor na:

  • zjednodušení pravidel – za současného zachování úrovně norem
  • zajištění toho, aby geneticky modifikované organismy (GMO), které jsou podle pravidel zakázány, náhodně nepronikly do potravinového řetězce
  • podporu ekologických produktů prostřednictvím pravidel pro označování (zejména povinné používání evropského loga na všech ekologických výrobcích vyprodukovaných v EU)
  • zpřísnění kontrol, aby se zabránilo podvodům
  • řešení nedostatků v současných dovozních pravidlech.

Internetová konzultace potrvá do 10. dubna 2013. Obdržené připomínky budou použity v dalším rozhodovacím procesu. Komise plánuje předložit návrhy na změnu pravidel ke konci roku 2013.

V současné době lze potraviny považovat za ekologické pouze tehdy, pokud alespoň 95 % jejich zemědělských složek je ekologických. Ekologické zemědělství klade důraz na ochranu životního prostředí a na dobré životní podmínky zvířat. Zemědělci nesmí používat syntetické chemické látky, jako jsou hnojiva, pesticidy, přídatné látky a léčiva, nebo jejich použití výrazně omezit.

Aby dovážené potraviny mohly být uznány jako ekologické, musí být pravidla ekologické produkce a certifikační orgány producentské země uznány jako rovnocenné s normami EU.

Při použití loga EU pro bioprodukty musí výrobci rovněž uvést referenční číslo certifikačního úřadu a jméno producenta, zpracovatele či distributora, který s výrobkem naposledy manipuloval. Spolu s tímto logem lze rovněž použít vnitrostátní certifikační známky pro ekologické produkty.

Více o ekologickém zemědělství v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy