Навигационна пътека

Лого за биологични продукти: 12 бели звезди във формата на листо на зелен фон © ЕС

Вашето мнение ни е необходимо, за да намерим най-добрия начин за насърчаване на биологичното производство в Европа.

Строги правила на ЕС за биологичните храни и напитки имат за цел да укрепят доверието на потребителите и да насърчат производителите на биологични селскостопански продукти в Европа и грижите, които те полагат за земята, биоразнообразието и високите стандарти за защита на животните.

Понастоящем около 2 % от храните, купувани от потребителите в ЕС, са сертифицирани като биологични, а биологичните стопанства наброяват 200 000, което е 2 % от общия брой на стопанствата.

Комисията търси начини за подобряване на правилата за биологичното производство в ЕС и за допълнително насърчаване на търсенето. Като част от този процес, бихме искали да научим вашето мнение относно:

  • опростяване на правилата без понижаване на стандартите;
  • избягване на случайното попадане в биологичната хранителна верига на генетично модифицирани организми (ГМО), които са забранени съгласно правилата;
  • насърчаване на биологичното производство чрез правила за етикетирането, особено по отношение на задължителната употреба на европейското лого върху всички биологични продукти, произведени в ЕС;
  • по-строг контрол за предотвратяване на измамите;
  • преодоляване на недостатъците в настоящите правила за вноса.

Онлайн консултацията ще продължи до 10 април 2013 г. Получените коментари ще послужат при вземането на решения относно следващите етапи на процеса. Комисията планира да представи своите предложения за изменение на правилата в края на 2013 г.

Понастоящем храните могат да бъдат признати за биологични само ако поне 95 % от техните селскостопански съставки са произведени по биологичен начин. При този вид производство се набляга на опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. Фермерите трябва да избягват или драстично да намалят използваните от тях синтетични химикали под формата на торове, пестициди, добавки и лекарства.

За признаването на вносни храни за биологични е необходимо правилата за биологично производство и сертифициращите органи на страната вносител да бъдат признати за еквивалентни на стандартите на Съюза.

Когато използват логото на ЕС за биологични продукти, производителите трябва също да посочат номера на сертифициращия орган и имената на производителя, преработвателя или разпространителя, който последен е обработвал продукта. Заедно с логото на ЕС могат да се използват и национални сертификационни знаци.

Повече за биологичното селско стопанство в ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки