Navigačný riadok

Logo EÚ pre bioprodukty – značka dôvery - 04/07/2012

Logo pre bioprodukty: 12 hviezdičiek v tvare listu na zelenom pozadí © EÚ

Pri nákupe potravín a nápojov, ktoré sú na obale označené logom EÚ vo forme hviezdičiek v tvare listu, si môžete byť istí, že ide o biopotraviny.

Logo (na obrázku) musí byť od 1. júla povinne uvádzané na obaloch biopotravín a bionápojov vyrobených v EÚ.

Znamená to, že výrobcovia potravín a farmári, od ktorých výrobcovia nakupujú suroviny, spĺňajú prísne celoeurópske pravidlá týkajúce sa biopotravín a bionápojov.

Cieľom týchto pravidiel a takisto loga je podporiť v EÚ biopoľnohospodárov, ich starostlivý prístup k prírodným zdrojom, biodiverzitu a vysokú úroveň ochrany zdravia zvierat.

Trh s biopotravinami v posledných rokoch rastie. U približne 2 % potravín zakúpených spotrebiteľmi v EÚ ide o osvedčené biopotraviny, pričom okolo 200 000 fariem v EÚ získalo osvedčenie, že ide o výrobcov bioproduktov.

Ďalšie požiadavky

Pri používaní loga EÚ pre bioprodukty musia výrobcovia takisto uvádzať referenčné číslo osvedčujúceho orgánu, ktorý značku vydal, a označenie výrobcu, spracovateľa a distribútora, ktorý naposledy s výrobkom disponoval. Spoločne s logom EÚ je možné používať vnútroštátne označenia osvedčujúce bioprodukty.

Logo ostáva nepovinné pre nebalené a dovezené výrobky. Pred povolením dovozu bioproduktov do Únie musia byť pravidlá pre bioprodukty v krajinách mimo EÚ a ich osvedčujúce orgány schválené ako ekvivalentné vo vzťahu k normám v EÚ .

Ďalšie kroky

Od 1. augusta začnú platiť nové pravidlá týkajúce sa biovína. Vo februári EÚ podpísala dohodu s USA o vzájomnom uznávaní bioproduktov. Dohoda prispeje k zníženiu administratívnej záťaže.

Komisia v súčasnosti skúma spôsoby, ako by ďalej vylepšila pravidlá EÚ v tejto oblasti.

Biopoľnohospodárstvo kladie dôraz na ochranu životného prostredia a dobré životné podmienky zvierat. Farmári sa musia vyvarovať spotrebe syntetických chemikálií, ako sú hnojivá, pesticídy, doplnkové látky a liečivá, alebo ju drasticky znížiť.

Potraviny je možné označiť ako biopotraviny, ak aspoň 95 % poľnohospodárskych surovín použitých na ich výrobu je organického pôvodu. Použitie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a výrobkov z nich vyrobených sa zakazuje.

Viac o biopoľnohospodárstve a biopotravinách v EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy