Navigācijas ceļš

ES ekomarķējums pārtikai — uzticības zīme - 04/07/2012

Bioloģiskās lauksaimniecības logotips: uz zaļa fona 12 baltas zvaigznes, kuru izkārtojums izveido lapu © ES

Ja uz iepakojuma redzat ES logotipu lapas veidolā, varat būt drošs, ka šī pārtika un dzērieni ir ekoloģiski tīri.

Pēc divu gadu pārejas laika, kas beidzās 1. jūlijā, šim logotipam (redzams attēlā) tagad jābūt uz visiem iepakotiem bioloģiskās lauksaimniecības produktiem.

Tas nozīmē, ka pārtikas ražotāji (un lauksaimnieki, no kuriem viņi saņēmuši izejvielas) ir izpildījuši stingrus ES mēroga noteikumus attiecībā uz ekoloģiski tīru pārtiku un dzērieniem.

Šo noteikumu un logotipa mērķis ir veicināt ES bioloģisko lauksaimniecību un to, ka šiem lauksaimniekiem rūp zeme, bioloģiskā daudzveidība un augsti dzīvnieku aizsardzības standarti.

Pēdējos gados šis tirgus ir uzplaucis. Aptuveni 2 % produktu, ko iegādājas ES patērētāji, ir sertificēti kā ekoloģiski tīri, un ap 200 000 ES lauku saimniecības ir sertificētas kā bioloģisko lauksaimniecības produktu ražotnes.

Citas prasības

Izmantojot ekoloģiski tīras pārtikas ES logotipu, ražotājiem marķējumā jānorāda arī sertificējošās iestādes izdots atsauces numurs un ražotāja, pārstrādātāja vai izplatītāja nosaukums atkarībā no tā, kurš bija pēdējais, kura rokās bija attiecīgais produkts. Papildus ES logotipam var izmantot arī valsts piešķirtas bioloģiski audzētu produktu sertifikācijas zīmes.

Uz neiepakotas produkcijas un importa produktiem logotipu lietot nav obligāti. Iekams bioloģiski ražotus produktus var ievest no citām valstīm, to bioloģiskās ražošanas noteikumiem un sertificējošajām iestādēm jābūt atzītām par līdzvērtīgām ES standartiem .

Kas notiks tālāk

1. augustā spēkā stāsies jauni noteikumi par bioloģiski ražotu vīnu. Februārī ES parakstīja nolīgumu ar ASV par bioloģiskās lauksaimniecības produktu savstarpēju atzīšanu. Pateicoties tam, eksportētājiem samazināsies birokrātija.

Patlaban Komisija pēta, kā vēl vairāk uzlabot ES bioloģiskās lauksaimniecības noteikumus.

Bioloģiskajā lauksaimniecībā īpašu uzmanību pievērš vides aizsardzībai un dzīvnieku labturībai. Lauksaimniekiem jāizvairās no sintētisku ķimikāliju, piemēram, mēslojuma, pesticīdu, piedevu un medikamentu lietošanas vai tā krasi jāsamazina.

Pārtiku var saukt par ekoloģiski tīru tikai tad, ja bioloģiski ražoti vismaz 95 % tā sastāvā esošo lauksaimniecības izejvielu. Ģenētiski modificētus organismus (ĢMO) un produktus, kas ražoti no ĢMO, izmantot aizliegts.

Vēl par bioloģisko lauksaimniecību ES

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites