Navigointipolku

EU:n luomutunnus – luottamuksen merkki - 04/07/2012

Eurolehti-luomutunnus: 12 valkoista tähteä muodostaa lehtikuvion vihreällä taustalla © EU

Eurolehti-luomutunnus takaa luomuelintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden.

Luomumerkintöjen muuttamisen kahden vuoden siirtymäaika umpeutui 1. heinäkuuta, ja EU:n Eurolehti-luomutunnus on nyt pakollinen kaikkien esipakattujen luomuelintarvikkeiden pakkauksissa.

Elintarvikkeen luomutunnus on tae siitä, että sen tuottaja ja jalostaja noudattavat luonnonmukaista tuotantoa koskevia tiukkoja EU-säännöksiä.

Uuden lainsäädännön ja Eurolehti-tunnuksen tavoitteena on tukea EU:n luomutuottajia ja kestäviä viljelymenetelmiä, biologista monimuotoisuutta ja eläinsuojelun korkeaa tasoa.

Luomutuotteiden markkinat ovat kasvaneet viime vuosina. Noin 2 % EU:ssa ostetuista elintarvikkeista on luonnonmukaisesti tuotettua, ja EU:ssa on n. 200 000 luomutilaa.

Muut vaatimukset

EU:n luomutunnuksella varustetuissa tuotteissa on oltava myös valvontaelimen koodinumero ja tuotteen tuottajan, valmistajan tai tuotetta viimeksi käsitelleen jakelijan nimi. EU:n luomutunnuksen rinnalla voidaan jatkossakin käyttää kansallisia luomumerkkejä.

Tunnuksen käyttö pakkaamattomissa tuotteissa ja tuontituotteissa on edelleen vapaaehtoista. Luomutuotteita voidaan tuoda EU:hun vain, jos niiden tuotantoa sääntelevät säännöt ja valvontaviranomaiset vastaavat todistetusti EU:n standardeja .

Seuraava vaihe

Elokuun alussa tulevat voimaan luonnonmukaista viinintuotantoa koskevat säännöt. EU on lisäksi allekirjoittanut viime helmikuussa Yhdysvaltojen kanssa luomualaa koskevan vastavuoroisuussopimuksen, joka vähentää vientiin liittyvää byrokratiaa.

Komissio tarkastelee parhaillaan, miten EU:n luomutuotantosääntöjä voitaisiin parantaa edelleen.

Luonnonmukaisessa viljelyssä painotetaan luonnonsuojelua ja eläinten hyvinvointia. Synteettisten kemikaalien kuten lannoitteiden, torjunta-aineiden, lisäaineiden ja lääkkeiden käyttö on luomutuotannossa joko kokonaan kiellettyä tai tiukasti säänneltyä.

Elintarvikkeet voidaan saada luomumerkinnän vain, jos vähintään 95 % niiden maatalousperäisistä ainesosista on luonnonmukaisesti tuotettuja. Muuntogeenisten organismien (GMO) ja niistä valmistettujen tuotteiden käyttö on luomutuotannossa kiellettyä.

Lisää luomutuotannosta EU:ssa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä