Navigatsioonitee

ELi mahelogo – märgis, mida usaldada - 04/07/2012

Mahelogo: 12 valgest tähest koosnev lehekujutis rohelisel taustal © EL

Te saate olla kindlad, et ostate mahetooteid ja -jooke, kui näete pakendil lehekujulist ELi logo.

Pärast kaheaastase üleminekuperioodi lõppemist 1. juulil peab logo (pildil) olema esitatud kõigil pakendatud mahetoodetel.

See tähendab, et toiduainete tootjad ning põllumajandustootjad, kellelt nad oma tooraine saavad, järgivad rangeid kogu ELi hõlmavaid mahetooteid ja -jooke käsitlevaid eeskirju.

Eeskirjade ja logo eesmärk on toetada ELi mahepõllumajandustootjate tegevust, säästvat maakasutust, bioloogilist mitmekesisust ning kõrgeid loomakaitse standardeid.

Mahetoodete turg on viimaste aastate jooksul kasvanud. Ligikaudu 2% ELi tarbijate ostetavatest toiduainetest on tunnustatud mahetooted ning umbes 200 000 ELi põllumajandusettevõtjatest on sertifitseeritud mahepõllumajandustootjad.

Muud nõuded

ELi mahelogo kasutamisel peavad tootjad märgisel esitama ka kontrolliasutuse koondnumbri ning viimasena toodet käidelnud tootja, töötleja või edasimüüja nimed. ELi logo kõrval võib kasutada ka riiklikke mahemärgiseid.

Logo kasutamine jääb vabatahtlikuks pakendamata saaduste ja imporditud toodete puhul. Teiste riikide mahetooteid käsitlevad eeskirjad ja sertifitseerimisasutused peavad olema tunnistatud ELi standarditele vastavaks ehk samaväärseteks enne, kui asjaomastest riikidest saab mahetooteid ELi importida.

Järgmised sammud

1. augustil jõustuvad uued maheveine käsitlevad eeskirjad. Veebruaris allkirjastas EL mahepõllumajandusalase samaväärsuslepingu Ameerika Ühendriikidega. Asjaomane leping aitab vähendada eksportijate bürokraatiakoormat.

Komisjon uurib praegu võimalusi, kuidas mahetooteid käsitlevaid ELi eeskirju veelgi tõhustada.

Mahepõllumajandusega toetatakse keskkonnakaitset ja loomade heaolu. Põllumajandusettevõtjad peavad vältima või märkimisväärselt vähendama selliste sünteetiliste kemikaalide kasutamist nagu väetised, pestitsiidid, toidu lisaained ja ravimid.

Mahetoiduks saab nimetada vaid toiduaineid, mille põllumajandusliku päritoluga koostisosadest 95% on mahepõllumajanduslikud. Geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) ja nendest valmistatud toodete kasutamine on keelatud.

Lugege täiendavalt ELi mahepõllumajanduse kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad