Cesta

Nové logo EU přispívá k důvěryhodnosti ekologických produktů - 04/07/2012

Logo pro bioprodukty: 12 bílých hvězd ve tvaru listu na zeleném pozadí © EU

Pokud uvidíte na obalu výrobku nové logo EU (s listem), máte jistotu, že kupujete ekologické potraviny.

Po přechodném dvouletém období, které skončilo 1. července 2012, musí být nyní tímto logem (viz obrázek) označeny všechny balené biopotraviny.

Logo prokazuje, že výrobci potravin (a také zemědělci, od nichž získali potřebné suroviny, přísady apod.) splňují přísná pravidla EU pro ekologické potraviny a nápoje.

Cílem je podpořit ekologické zemědělce, jež pečují o půdu, zachovávají biologickou rozmanitost a splňují vysoké normy pro ochranu zvířat.

Trh s bioprodukty v posledních letech vzrostl. Přibližně 2 % potravin zakoupených spotřebiteli v Unii má osvědčení ekologických potravin. Okolo 200 000 zemědělských podniků získalo certifikát ekologického producenta.

Další požadavky

Při použití loga EU pro bioprodukty musí výrobci rovněž na etiketě uvést referenční číslo certifikačního úřadu a jméno producenta, zpracovatele či distributora, který s výrobkem naposledy nakládal. Spolu s tímto logem lze rovněž použít vnitrostátní certifikační známky pro ekologické produkty.

U nebalených a dovážených produktů je použití loga nepovinné. Než se mohou bioprodukty do Unie dovézt, musí být pravidla a certifikační úřady v jiných zemích uznány za rovnocenné normám EU .

Další kroky

Dne 1. srpna 2012 vstoupí v platnost rovněž nová pravidla týkající se ekologické produkce vína. V únoru tohoto roku podepsala EU dohodu s USA o vzájemném uznávání ekologických produktů, která usnadní vývozcům vyřizování formalit.

Evropská komise v současné době posuzuje další zdokonalení pravidel EU pro bioprodukty.

Ekologické zemědělství klade důraz na ochranu životního prostředí a na dobré životní podmínky zvířat. Zemědělci nesmí používat syntetické chemické látky, jako jsou hnojiva, pesticidy, přídatné látky a léčiva, nebo jejich použití výrazně omezit.

Potraviny lze označovat jako ekologické pouze tehdy, pokud alespoň 95 % jejich zemědělských složek je ekologického původu. Použití geneticky modifikovaných organismů (GMO) a produktů vyrobených z GMO je zakázáno.

Více o ekologickém zemědělství v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy