Sökväg

Bättre skydd för djuren - 20/01/2012

Bonde som bär en kalv på ett fält © EU

En ny EU-strategi ska täppa till luckorna i djurskyddslagstiftningen, ge djuren bättre skydd och göra det lättare för konsumenterna att handla klokt.

EU:s regler om human behandling av djur fungerar inte så bra som de borde.

Luckor i lagstiftningen och bristande tillämpning i vissa länder innebär att många djur inte behandlas enligt EU-normerna. Bönderna i de länder som verkligen tillämpar reglerna har dessutom svårt att hävda sig i konkurrensen.

EU-kommissionen har antagit en ny djurskyddsstrategi för att komma till rätta med problemen. Bönderna kommer att få mer stöd för att uppfylla djurskyddsnormerna och konsumenterna får mer insyn och information om djurskydd.

Enklare regler

Kommissionen överväger ett mer heltäckande regelverk för att fylla igen luckorna i den nuvarande lagstiftningen. Det ska också

  • ge konsumenterna mer information om vad djurskyddsmärkningen på olika produkter verkligen betyder
  • se till att reglerna ger djuren ett bättre skydd
  • få fram en bättre utbildning för dem som arbetar med djuren.

Förbättringar under en fyraårsperiod

Strategin innehåller också åtgärder som ska genomföras gradvis under de kommande fyra åren.

Man vill till exempel skärpa de nuvarande reglerna och sprida information om EU:s höga djurskyddsnormer.

Senare under året väntas regler och riktlinjer för slakt och djurtransporter. Man planerar också insatser för att förbättra suggornas välbefinnande. Riktlinjer för grisar i allmänhet väntas nästa år. Förslaget om en heltäckande djurskyddslag kommer att diskuteras under 2014.

Konkurrenskraft

För att se till att bönderna i EU kan konkurrera internationellt ska EU:s värderingar om djurskydd spridas utomlands. EU ska också bidra till att ta fram internationella normer.

Forskning

Ett nätverk av referenscentrum i EU ska bidra till bättre djurskyddsforskning och se till att resultaten kommer bönderna till del.

Läs mer om djurs hälsa och välbefinnande

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar